De jaren die nu achter ons liggen, zullen we niet snel vergeten. Het virus heeft ons leven ingrijpend gewijzigd waardoor zekerheden zijn verdwenen. Veel leed kwam onverwacht op ons pad. Met de komst van het vaccin durven we weer voorzichtig vooruit te kijken. We gaan weer denken aan morgen en wat we kunnen leren van de afgelopen periode.

Onze woningen zijn belangrijker dan we dachten

Het begrip “thuis” heeft voor veel mensen een andere betekenis gekregen. Het was de plek waar we ons enigszins veilig waanden voor het virus. Waar we veel meer uren doorbrachten dan voorheen. Misschien zijn we daardoor met andere ogen naar “ons thuis” gaan kijken, waardoor onze woonwensen zijn veranderd? Ongetwijfeld komen er dan bij u allerlei opties voorbij. Verhuizen? Verbouwen? Elke keuze heeft naast de voor- en tegens ook financiële gevolgen. Wij kunnen u helpen die gevolgen goed in beeld te brengen, zodat u een keuze maakt die goed aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

We beseffen nog beter dat we maar één planeet hebben

De afgelopen periode is het besef dat we zuiniger moeten omgaan met onze leefomgeving sterk toegenomen. Omdat we meer thuiswerken, maakten de meesten van ons afgelopen jaar minder autokilometers. En dat leverde al gelijk minder CO2-uitstoot op. Goed voor het milieu! Ons gedrag is veranderd. En als deze COVID-19 periode achter ons ligt, zullen we ongetwijfeld meer (blijven) thuiswerken dan voor de pandemie. Maar we zien ook steeds meer aandacht voor de wijze waarop bijvoorbeeld het pensioenvermogen of de spaarpremies worden belegd. Willen we wel beleggen in bedrijven die wapens maken? Of beleggen in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing? Of beleggen in bedrijven waar kinderarbeid nog realiteit is. We zien dat onze klanten kritischer worden. Daar zijn we blij om, want ook hierbij kunnen wij helpen om voor financiële instellingen te kiezen die een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid voeren.

De buffers zijn soms (te) beperkt

Niet iedereen heeft rekening gehouden met zulke ingrijpende gevolgen zoals we die nu meemaken. Bij velen zijn inkomsten volledig stilgevallen of stukken minder dan ze gewend waren. We dachten dat we een appeltje voor de dorst hadden, maar dat bleek in deze bijzondere tijd een te klein appeltje te zijn. Uiteraard hopen we lockdowns niet vaak meer mee te maken. Maar we weten dat zoiets opnieuw kan gebeuren en dat het dan prettig is om te beschikken over iets meer financiële reserve. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. We kunnen u hierbij helpen en u van nuttige tips voorzien die ervoor kunnen zorgen dat u iets meer financiële armslag krijgt.

Hoe kwetsbaar zijn we?

De afgelopen periode heeft ons hard met de neus op de feiten gedrukt: als mens zijn we kwetsbaar. Kwetsbaarder dan we willen. We hebben moeten meemaken dat kerngezonde mensen in een paar dagen tijd (ernstig) ziek werden en soms, nog erger, overleden. Dat heeft niet alleen heel veel leed gebracht, maar ook geleid tot financiële problemen voor de nabestaanden of de onderneming waaraan de overledene verbonden was. Ons vak is om de hele dag om te gaan met die onzekerheden. Telkens weer gaan wij samen met onze relaties na: als die calamiteit plaatsvindt, kun je die dan opvangen?

Blijf niet rondlopen met vragen

In tijden van onzekerheid hebben mensen veel vragen. Vragen als:

– Kan ik nu nog wel een woning kopen of een noodzakelijke verbouwing betalen?

– Wat zijn de gevolgen van het verliezen van mijn baan?

– Stel dat ik tijdelijk de hypotheek niet kan betalen, wat dan?

– Wat als één van ons ziek wordt of komt te overlijden?

Heel veel vragen. Ons advies: blijf hiermee niet rondlopen! Wij zijn er ook in deze tijden voor u. Neem gerust contact met ons op. Samen vinden wij de antwoorden op uw vragen.

Wat gaat 2022 ons brengen? Waar gaan we met zijn allen in economisch en financieel opzicht wat van merken? En hoe kunnen we daarin de beste route kiezen?

Alles hangt natuurlijk nauw samen met je persoonlijke financiële situatie, maar iets wat ons allemaal raakt is de inflatie. Voor iedere euro kun je steeds minder besteden. Zagen we met Kerst al dat we voor veel producten meer moesten betalen dan Kerst een jaar geleden, die trend lijkt breed te zijn ingezet. Eind vorig jaar hoorden we percentages van wel meer dan 5%. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de inflatie begin dit jaar zal pieken en dan zal afnemen tot rond de 3% begin volgend jaar. Daarmee zitten we op een gemiddelde dat we heel lang niet hebben gekend. Wat betekent zoiets nou? Dat betekent bijvoorbeeld dat als dit de komende twintig jaar zo zou zijn, je € 1,80 nodig hebt voor je uitgaven waar dit nu nog € 1,00 is. Alles is dan bijna twee keer zo duur. Bedenk maar eens wat dat voor gevolg heeft voor je pensioenopbouw. Als je verwacht dat je € 25.000 aan pensioen opbouwt, heb je in zo’n geval bijna € 50.000 nodig. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen we zelf ook wat meer de regie voeren en werken aan het bijhouden van de inflatie. Een uitgelezen taak voor een gecertificeerd financieel planner.

Woningmarkt

In het regeerakkoord van Rutte IV vinden we ook twee voornemens die ons de oren moeten doen spitsen: er moeten jaarlijks minimaal 100.000 nieuwe woningen komen, waarvan twee derde onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Die moeten dus goedkoper worden dan € 355.000. Wat betekent dit voor starters? Kunnen ze dan ineens wel een huis kopen? Of, wat betekent dit voor de huizenprijzen? Gaan die minder snel stijgen dan het afgelopen jaar? Wordt de schaarste echt doorbroken of is het slechts symptoombestrijding? Als je starter bent op de  woningmarkt zal je creatief moeten zijn en als je al een eigen woning hebt ook trouwens. Misschien is het wel het moment om wat geld te gaan verzilveren voor je (toekomstige) levensonderhoud. Ook daar kan bijvoorbeeld de mogelijkheid van 10% afkoop van je pensioen een rol spelen. Creatief oplossingen bedenken om ergens te gaan wonen of te blijven wonen. Ook een taak voor een gecertificeerd financieel planner.

Arbeidsmarkt

En dan de arbeidsmarkt. We hebben erg veel zzp’ers. Voor zelfstandigen moet er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen. Dat maakt enerzijds de bescherming van zzp’ers tegen het wegvallen van inkomen bij ziekte tot een realiteit, anderzijds betekent dit ook wat voor het kostenplaatje. De gemiddelde zzp’er verdient nu eenmaal niet zo veel, dus: wordt de last niet te zwaar? Hoe kun je straks je bedrijfsvoering en je privésituatie weer in balans brengen, zodat je ook nog wat winst overhoudt voor wanneer je niet ziek bent.

Op koers blijven en je doelen bereiken…

We zien het, 2022 heeft erg veel in petto voor ons. Hoe zeilen we op een behendige manier langs alle obstakels en zorgen we voor genoeg wind in de zeilen, om op koers te blijven en ons doel te bereiken? Dan is een financiële loods een welkome gast aan boord. Een gecertificeerd financieel planner dus.

Als je partner of een van je ouders komt te overlijden, komt er heel wat op je af. Wat moet je allemaal regelen? En, wat had je allemaal geregeld kunnen hebben zodat je nu niet voor verrassingen komt te staan? Hoe zorg je ervoor dat je je partner goed verzorgd achterlaat? En hoe kun je nu al zaken regelen zodat iedereen straks weet wat ie kan doen en wat ie moet doen?

Het is allereerst van belang om alles wat je hebt en wat je wilt regelen voor je nabestaanden, zoveel mogelijk vast te leggen. Dat is geen leuk karwei, want niemand wil bezig zijn met de dood. Toch is het verstandig om dat wel te doen. Liefst vandaag nog, want ook al ben je niet ziek, je weet nu eenmaal niet hoe lang je nog leeft. En dan is het wel zo fijn dat je nabestaanden weten waar ze aan toe zijn.

Maak een lijst

Hoe regel je dat nu optimaal? Je begint met iets simpels als een lijst maken van de dingen die geregeld moeten worden. Denk maar eens aan de lijst met passwords van al die online omgevingen waar je lid van bent. En van je computer. Maak die toegang mogelijk. Leg op een centrale plaats vast wat je hebt. Een overzicht is handig.

Een gecertificeerd financieel planner maakt bijvoorbeeld een balans van al je bezittingen en schulden. Dat alleen al is handig, want dan weten je nabestaanden wat er is en waar dus iets voor geregeld moet worden. Denk aan de eigen woning, de hypotheek, de auto, de boot, beleggingen, spaarrekeningen, verzekeringen, schulden, bankrekeningen en inboedel. En de bijzondere dingen: dat vaasje van oma, dat schilderij of die speciale verzameling. Leg vast wat er is, waarover onduidelijkheid kan bestaan.

Hoe is je huishouden samengesteld?

Kijk in dat verband ook naar hoe je huishouden is samengesteld. Ben je getrouwd? Is dat in gemeenschap van goederen of met ‘koude uitsluiting’? Of heb je ooit vastgelegd dat je wat met elkaar gaat verrekenen? Jaarlijks onder de kerstboom of bij einde van het huwelijk? Pas als je weet WAT er is en als je weet HOE dat is verdeeld tussen jou en je partner, dan pas kun je bekijken wat de erfenis wordt en wat je hiervoor moet regelen.
Dus regel eerst: wie wat heeft, en dan: wie wat krijgt. Eerst de inventarisatie van wat je hebt, dan wat de huwelijksvoorwaarden zijn of wat er in het samenlevingscontract staat. Daarna kijk je of er een testament is.

Is er een testament?

Is er een testament, dan zal dat testament een richting geven wie wat moet krijgen. Vaak erft de langstlevende partner. Maar de kinderen erven in principe ook. In een testament regel je bijvoorbeeld dat je partner de beschikking krijgt over jouw erfenis en dus bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen en geld tot zijn of haar beschikking houdt om van te leven, terwijl de rechten van de kinderen ook gerespecteerd worden.

Hoeveel vermogen is er?

En dan nog dit: is er veel vermogen en is al dat vermogen niet nodig voor je eigen levensonderhoud en het realiseren van wensen en dromen, dan kun je overwegen om geld tijdens leven te schenken aan je kinderen. Vaak hebben zij geld nodig om een huis te kopen of hun huishouden in te regelen. Dan zijn er mooie vrijstellingen die schenkingen soms geheel, soms gedeeltelijk belastingvrij kunnen doen plaatsvinden.

Hulp nodig?

Een gecertificeerd planner kan je helpen om in kaart te brengen wat je hebt en hoe je je huishouden ‘juridisch en economisch’ hebt geregeld en helpt je vervolgens om de wensen en dromen die je hebt, optimaal te laten aansluiten op wat je wilt regelen voor je nabestaanden. Je eigen wensen zijn leidend en de planner zorgt er dan ook nog eens voor dat de fiscale mogelijkheden optimaal worden benut. En dat geeft een optimaal resultaat, zowel voor wat er netto overblijft, als voor je eigen gemoedsrust.

Een schenking ontvangen van bijvoorbeeld je ouders is prettig. En als ouder je kind een financieel steuntje in de rug geven, zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond schenkingen?

Vrijstellingen schenkbelasting
Er zijn verschillende soorten vrijstellingen. Er bestaat een algemene vrijstelling, waarbij iemand in 2021 € 3.244 mag schenken zonder dat de ontvanger hier belasting over betaalt. Er bestaat ook een vrijstelling voor ouders aan kinderen. Als ouder mag je dit jaar € 6.604 onbelast aan je kinderen schenken. Als je meer schenkt, dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over het bedrag boven deze vrijstelling van € 6.604.

Er bestaat ook een éénmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Hierbij mag je als ouder éénmalig een hoger bedrag onbelast schenken als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit jaar is dit bedrag € 26.881. Als ouder kun je dit bedrag ook aan de partner van je kind schenken als deze tussen de 18 en 40 jaar is en je kind inmiddels de leeftijd van 40 jaar voorbij is.
Tenslotte is er de vrijstelling voor een dure studie of een woning. Hierbij kun je gebruik maken van een hogere vrijstelling, als je als ouders geld schenkt en jouw kind het bedrag gebruikt voor een dure studie of woning. Voor een studie is de vrijstelling € 55.996. Voor de eigen woning is dat € 105.302. Vooral de vrijstelling voor de eigen woning wordt veel gebruikt. De hoge vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als de ontvanger het bedrag van iemand anders dan zijn ouders krijgt.

Schenkbelasting
Wanneer de schenkingen boven de vrijstellingen zijn, zal schenkbelasting verschuldigd zijn. De hoogte hiervan varieert tussen de minimaal 10 en maximaal 40%. Het percentage hangt af van de zogeheten aanverwantschap. Vroeger hadden we de regel: ‘de naaste in bloed, erft het goed’. Lang geleden is hierbij al een uitzondering voor de partner gemaakt. Een partner of kind van de schenker betaalt minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is.

In eerste instantie zal degene die de schenking ontvangt belasting moeten betalen. Maar je kunt ook vrij van recht schenken. Als ouders een bedrag aan hun kind schenken, dan ontvangt die in dit geval het nettobedrag. De ouders moeten dan de schenkbelasting betalen.

Schenkingen moet je ook bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld als je een schenking van een ouder krijgt en ook een schenking van de andere ouder. Alles wat je van ouders krijgt, wordt als één schenking gezien. Ook als ouders van elkaar gescheiden zijn.

Schenking en erfbelasting
Een schenking wordt vaak gedaan als voorschot op de erfenis. Schenkingen zorgen er zo voor dat de erfenis lager wordt en dat de nabestaanden daardoor minder erfbelasting moeten betalen. Er zijn op dit gebied allerlei mogelijkheden. Wordt de schenking wel of niet ingebracht in de nalatenschap? In dit geval zal dat in het testament van degene die geschonken heeft, bepaald worden.

Papieren schenking
Bij een papieren schenking houdt de schenker het geld. Hij schenkt alleen op papier en houdt zo grip op het geld. Daardoor is het een heel aantrekkelijke manier van vermogensoverheveling. Er zit echter één nadeel aan: je moet alvast schenkbelasting betalen. Bij een papieren schenking gaat het geld van de ouders naar de kinderen en die lenen het als het ware weer terug. Zo komt er een rentestroom op gang. De schenker betaalt elk jaar rente aan de ontvanger. Volgens de wet moet die rente 6% zijn.

Alvorens geld te schenken is het verstandig om eerst te kijken of je zelf voldoende geld hebt om nu en in de toekomst van te leven. Als dit het geval is, kan vermogen worden geschonken. Op deze manier kan mogelijk toekomstige erfbelasting bespaard worden. Immers zal bij overlijden vaak veel erfbelasting betaald moet worden. Als ouder of grootouder kun je jouw kinderen of kleinkinderen via schenkingen eerder laten genieten van de erfenis, zonder dat er later veel belasting moet worden betaald.

Een gecertificeerd financieel planner kan u helpen om een schenkingsplan te maken. Dit geeft vaak heel veel voldoening. Zo kunt u zorgeloos blijven leven en uw (klein)kinderen zien genieten van dat geld. Wilt u weten wat voor u verstandig is om te doen? Neem dan eens contact hierover op.

Uit een recent onderzoek, dat door Erasmus Universiteit Rotterdam is gepubliceerd, blijkt dat financiële planning een sterk positief effect kan hebben op de geluksbeleving van consumenten. 

In hoeverre mensen zich gelukkig voelen, is afhankelijk van veel factoren, waarvan financieel welzijn een belangrijke is. Financieel welzijn (welbevinden) geeft aan in hoeverre iemand:

  • tevreden is met zijn of haar financiële middelen.
  • toekomstige financiële zekerheid ervaart.
  • geen financiële stress van zijn huidige financiële situatie ondervindt.

Betere beslissingen

Door het financieel welzijn te laten toenemen kunnen financieel planners een belangrijke rol spelen bij een groter geluksgevoel van hun klanten. Ook bij sec financieel (product)advies kan dit effect optreden. De meerwaarde van financiële planning is dat financieel planners zich richten op het bereiken van financiële doelen en op het vergroten van de financiële kennis van hun cliënten. Dit heeft een positief effect op het gedrag van de consument op financieel vlak, Huishoudens die gebruik maken van financieel planners nemen (mede als gevolg hiervan) betere financiële beslissingen dan huishoudens die gebruik maken van adviseurs die zich alleen richten op productadvies.

Minder stress, meer geluk

Een andere conclusie uit het onderzoek, is dat financieel planners ook onzekerheid en stress bij de consument reduceren en financieel inzicht en daarmee (financiële) rust bijbrengen! Door cliënten duidelijk te maken hoe hun gehele financiële situatie in elkaar zit, krijgen zij meer het gevoel controle te hebben over hun financiën en voelen zij zich gelukkiger.

Wil jij eens laten bekijken of dat jij jouw financieel welzijn ook kunt laten toenemen, neem dan eens contact op met een financieel planner.

Veel mensen hebben in het verleden een koopsom gestort voor een lijfrente of maandelijks geld ingelegd voor een lijfrentepolis. En dan, jaren later, staat daar als het goed is een pot met geld en wat dan? Kun je die pot in één keer laten uitkeren? Hoeveel belasting moet erover worden betaald? Wat kun je er precies mee?

In één keer uitkeren?

Dat zou in sommige gevallen heel aardig zijn, maar dat is niet altijd handig. Lijfrentepolissen zijn er voor bedoeld om een aanvullend inkomen te geven bovenop AOW en pensioen. De wetgever heeft daarom een aantal spelregels gesteld die het opnemen in één keer ontmoedigen. Wil je toch in één keer opnemen, dan loop je tegen een boete van 20% aan, bovenop de belasting die je betaalt. Niet handig dus. Heb je echter een heel oude lijfrenteverzekering (van vóór 1 januari 1992), en je hebt in de tussentijd niets aan de verzekering veranderd, dan zou opname ineens wel mogelijk zijn en ben je zelfs vrij aan wie je de uitkering laat toekomen. Dat hoef je in dat geval dus niet zelf te zijn. Dan kan het ook naar kinderen gaan bijvoorbeeld. De verzorgingsgedachte staat voorop, maar hoeveel belasting er wordt geheven over de uitkering speelt dan ook een rol. Laat je hierover goed informeren, want zo’n oude polis kan heel voordelig zijn. In veruit de meeste gevallen betekent het echter: uitkeren over een groot aantal jaren.

Belasting

Over een lijfrente-uitkering ben je in principe altijd inkomstenbelasting verschuldigd. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn heel specifiek. Mocht je ooit het woord ‘saldolijfrente’ zijn tegengekomen, stap dan meteen naar de financieel planner in de buurt. In de meeste gevallen is er dus sprake van belastingheffing over de uitkering. En die belasting valt in box 1. De essentie daarvan is dat ander inkomen, zoals uit AOW en pensioen van de werkgever, na pensionering allemaal bij elkaar worden opgeteld, plus de uitkering van de lijfrente, en dat je dan weet hoeveel je aan belasting kwijt bent. Nu heb je ooit een koopsom gestort of maandelijks premie betaald en deze inleg afgetrokken van de belasting. Het is dan ook meer dan logisch dat de fiscus nu belasting gaat heffen over de uitkering. Heb je afgetrokken tegen het hoogste tarief (60% of 52%) en krijg je nu de uitkering tegen een lager tarief, dan heb je fiscale winst gemaakt. Laat je financieel planner uitrekenen hoe je fiscaal hiermee het beste omspringt.

En dan de hoogte van de uitkering

Nadat je weet wat je allemaal met je uitkerende polis kunt doen en hoe je fiscaal het slimste de uitkeringen verdeelt, is het tijd voor de beleggingskeuze. Wil je een vaste uitkering over de hele looptijd of wil je liever kans op een hogere uitkeringen en accepteer je tussentijds waardeschommelingen? In een tijd van lage rente en een inflatie die oploopt, is het verstandig om beide modellen naast elkaar te zetten en een doordachte afweging te maken. Een gecertificeerd financial planner kan je daarbij helpen.

Voor flink wat pensionado’s van nú is het een hard gelag. Steeds maar weer die berichten in de media dat de pensioenen niet worden geïndexeerd wat (in eenvoudige mensentaal) betekent dat de maandelijkse pensioenuitkeringen niet worden verhoogd. De pensioenfondsen hebben het er maar druk mee. Ze hebben zich immers aan de opgelegde dekkingsgraden te houden. Niet geheel onterecht overigens. Maar ja, daar hebben de pensionado’s van nu niets aan. Wij hopen voor hen op betere tijden.

Echter, voor de pensionado’s van de toekomst moeten de voorbijkomende nieuwsberichten over deze problematiek eigenlijk tot actie aanzetten. Want, als we uitgaan van de realistische verwachting dat ook in de nabije én verre toekomst de pensioenfondsen niet zullen indexeren, dan is het nu aan u, beste toekomstige pensionado, om in beweging te komen.

Mijn Pensioenoverzicht
Als eerste is het van belang dat u onderzoekt hoe u nu pensioen opbouwt. En, hoeveel. Over welke bedragen hebben we het? Grote kans dat u (via uw werkgever) aangesloten bent bij een pensioenfonds en dat dáár dus iets gebeurt. Wellicht hebt u ooit eerder lijfrentes afgesloten bij eerdere werkgevers? Het kan allemaal. Er zijn veel mogelijkheden. U kunt het allemaal controleren op Mijn Pensioenoverzicht. U logt daar in met uw DigiD en u ziet uw eigen persoonlijke individuele pensioenverwachting. Het is dan aan u om te bepalen of u inderdaad actie wilt ondernemen. Wij verwachten echter dat velen van u concluderen dat u eigenlijk op een hogere pensioenuitkering had gehoopt. Niet getreurd, want dat is wel mogelijk.

Eigen regie
De bottomline is dat u volledige eigen regie neemt. U laat de pensioenfondsen even voor wat ze zijn. Hoe dan? Start bijvoorbeeld met beleggen. Ja, zo eenvoudig kan het zijn. U kunt in Nederland een speciale pensioenrekening openen waarmee u euro’s opzij zet voor dat benodigde toekomstige appeltje voor de dorst. Hoe eerder u daarmee begint, des te beter, want ‘beleggen’ is wel iets wat u doet voor de lange termijn. Uit allerlei onafhankelijke onderzoeken is bovendien gebleken dat beleggen dán altijd meer oplevert dan ‘gewoon sparen’. Al diezelfde deskundigen verwachten bovendien dat dit zo zal blijven. Met andere woorden: als u gaat beleggen dan kunt u er zélf voor zorgen dat u náást alles wat u al aan het opbouwen bent, nog iets extra’s aan uw vermogen toevoegt. Het eindresultaat? Uw maandelijkse pensioenuitkering is hoger.

Fiscaal voordeel
Maar er is nog iets: u kunt uw inleg van uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u een beleggingsrekening louter voor uw pensioenopbouw opent. Feitelijk betaalt u dan over het jaar, waarin u die storting(en) doet, minder belasting! U hebt dus nog tot en met 31 december 2021 de tijd om uw eigen fiscale voordeel voor dit jaar te creëren. Maar nog belangrijker: u bent dan gestart met het opbouwen van wat extra’s voor uw oude dag. Als u ooit uw eerste maandelijkse pensioenuitkering ontvangt, dan garanderen wij u dat u met plezier terugdenkt aan de dag waarop u dit artikel  las én daardoor de juiste keuze maakte! U zult het bovendien met ons eens zijn, dat die extra pensioenopbouw ook écht geen overbodige luxe is. Zeker niet als pensioenfondsen niet meer indexeren! Het dagelijkse nieuws van nu bewijst dat.

Positief naschrift voor de pensionado’s van nu:
PS: Óók u kunt nog steeds euro’s opzij zetten voor latere jaren. Helaas mag dit niet op een pensioenrekening. Maar dit kan wél op een gewone beleggingsrekening.

Wilt u hier meer over weten en bekijken wat voor u verstandig is om te doen? Neem dan eens contact op met een gecertificeerd financieel planner. Wij helpen u hier graag mee verder.

Het kabinet heeft de financiële plannen voor 2022 aangekondigd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor jou als woningeigenaar op een rijtje gezet en geven daarnaast een aantal bespaartips. 

Hypotheekrenteaftrek:

Vanaf 2022 is het maximale belastingpercentage voor de hypotheekrenteaftrek verlaagd van 43% naar 40%. Dit heeft vooral invloed bij inkomens van meer dan € 69.398,- per jaar.

Verdere afbouw Wet Hillen:

Meer belasting voor woningeigenaren met een kleine hypotheek of een hypotheekvrije woning doordat de Wet Hillen wordt afgebouwd. Als je minder hypotheekrente betaalt dan de
hoogte van het eigenwoningforfait, mocht voorheen het eigenwoningforfait op € 0,00 worden gesteld. Je kon in dit geval geen hypotheekrente aftrekken, echter hoefde je ook geen extra inkomstenbelasting te betalen over de waarde van de woning. Met de afbouw van Wet Hillen moet je stapsgewijs meer eigenwoningforfait optellen bij je inkomen.

In 2048 betekent dit dat je altijd belasting betaalt over het inkomen + het eigenwoningforfait. Ook al is de hypotheekrenteaftrek minder dan het eigenwoningforfait of heb je zelfs geen  hypotheekrenteaftrek meer door het volledig aflossen van je hypotheek. In 2021 betaal je slechts 6,67% van het eigenwoningforfait, wanneer je geen hypotheekschuld hebt. In 2022 wordt dit verder verhoogd naar 10%.

Bespaartips:

  • bekijk de mogelijkheden om in 2021 nog de hypotheek over te sluiten! Door de afname van het belastingpercentage voor hypotheekrenteaftrek, kan het interessant zijn om je hypotheek nog in 2021 over te sluiten. Een eventuele boeterente is in 2021 namelijk nog voor maximaal 43% aftrekbaar. In 2022 daalt het belastingpercentage naar 40%. Tevens is het de vraag hoe de aftrek nog in stand blijft en of dat juist daarom nu wijzigen interessant kan zijn in jouw situatie. We kijken graag samen met jou of dit voordelig kan zijn!
  • met de stijgende huizenprijzen zou het zo maar kunnen dat je hierdoor je maandlasten kunt verlagen. Heb jij een hypotheek zonder NHG afgesloten? Dan wordt de hoogte van
    de rente namelijk bepaald door de verhouding marktwaarde/hypotheek. Iedere geldverstrekker heeft de rente zonder NHG opgedeeld in een aantal risicoklassen. De risicoklasse is gebaseerd op de verhouding marktwaarde/hypotheek. Door de stijgende huizenprijzen kan het zijn dat je in een lagere risicoklasse terecht kan komen. Het is afhankelijk per geldverstrekker wat je hiervoor moet aanleveren. Bij een aantal geldverstrekkers is bijvoorbeeld het aanleveren van een WOZ-waarde al voldoende en andere willen dit graag onderbouwd zien met een actuele taxatie.
  • met de snel stijgende gasprijzen kan het rendabel zijn om de woning te verduurzamen. Vanuit de overheid is bijvoorbeeld een Nationaal Isolatie Programma opgericht. Doel hiervan is om de woningen versneld te isoleren. En daarnaast zijn er ook subsidies voor bijvoorbeeld warmtepompen te verkrijgen, die mogelijk kunnen helpen. Hierover denken wij graag met u mee, wat hierin voor jou de (on)mogelijkheden zijn.

Ben je benieuwd wat voor jou interessant kan zijn, neem dan eens contact met ons op.

Is jouw pensioen straks voldoende om je ideale leven te leiden? De meeste mensen willen namelijk liever niet teveel bezuinigen op hun levensstijl tijdens hun welverdiende oude dag.

De eerste stap is om te achterhalen hoeveel geld je per jaar uitgeeft. Dit is vaak een lastigere klus dan het lijkt. Waarschijnlijk zijn er genoeg mensen die geen idee hebben hoeveel ze uitgeven of hier vaak een beeld bij hebben dat niet strookt met de werkelijkheid. Om deze reden is het verstandig om de door jou berekende uitkomst met 25% te verhogen met als omschrijving ‘onvoorziene uitgaven’.

Jouw pensioeninkomen
De volgende stap is om op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je huidige en eventueel vorige werkgevers. Ook zie je hier hoeveel pensioen je kunt verwachten vanaf jouw pensioendatum. Jouw AOW maakt onderdeel uit van het totale pensioen. Dat staat ook vermeld op het pensioenoverzicht.

Stel, je bent 40 jaar oud en alleenstaand. Jouw rekenwerk heeft opgeleverd dat je, inclusief onverwachte uitgaven, € 5.000 netto per maand nodig hebt om in jouw levensstijl te voorzien, zowel nu als in de toekomst. Oftewel € 60.000 netto per jaar.
Op het overzicht staat dat jouw totale verwachte pensioen € 43.580 bruto per jaar bedraagt (€ 27.109 werkgeverspensioen en € 16.471 aan AOW) en dus netto ongeveer € 30.000 netto. Dit betekent dat er vanaf jouw pensioendatum zo’n € 30.000 netto per jaar uit andere bronnen onttrokken moet worden om te voorzien in de door jou gewenste € 60.000 per jaar.

Inflatie en indexering
Het berekende jaarlijkse tekort kan nog hoger uitvallen als jouw pensioen niet wordt geïndexeerd. Van de AOW weten we dat deze jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Helaas geldt dit niet voor veel pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn vaak niet sterk genoeg om de uitkeringen voor gepensioneerden en de opbouw van pensioenen door werknemers waardevast te houden. Veel fondsen kunnen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie of de lonen, waardoor de koopkracht van jouw pensioen mogelijk afneemt.

Stel dat jouw pensioenfonds niet kan indexeren. In dat geval zal jouw uitkering qua waarde niet meer een koopkracht bezitten van € 27.109 bruto per jaar, maar van bijvoorbeeld slechts € 17.200 uitgaande van een gemiddelde prijsinflatie van ongeveer 1,6% per jaar. Kortom, je pensioen bedraagt weliswaar € 43.580 bruto per jaar, maar reëel gezien heeft het slechts een koopkracht van € 33.671. Al met al een verschil van bruto € 9.909 per jaar, netto zo’n € 5.700.

Wanneer je vasthoudt aan het uitgavenpatroon van € 60.000 netto per jaar – en de koopkracht van nu – dan heb je, uitgaande van indexatie van alle pensioenen, op jouw pensioendatum een tekort van € 30.000 netto per jaar. Als de indexatie achterwege blijft, dan kan dit zelfs oplopen tot boven de € 35.000 netto per jaar.

Haalbaarheid inkomensdoel
Of het gewenste inkomensdoel haalbaar is, hangt af van een aantal zaken. Als eerste of je momenteel over vermogen op bijvoorbeeld spaarrekeningen of beleggingsrekeningen beschikt. Laten we even uitgaan van een aanvulling van € 30.000 per jaar, een gemiddelde inflatie van 1,5 tot 2% per jaar en een levensverwachting van 85 jaar.

Wil je voldoende vermogen opbouwen om in het gewenste toekomstige inkomensdoel te voorzien, zou je nu een aanvangsvermogen moeten hebben tussen de € 475.000 (op basis van een offensief beleggingsprofiel) en € 675.000 (op basis van een defensief beleggingsprofiel). Óf een bedrag beleggen van minimaal € 16.000 (op basis van een offensief beleggingsprofiel) of € 20.000  per jaar (op basis van een offensief beleggingsprofiel).

Al met al geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Tegelijkertijd is bij een hoger verwacht rendement een lager doelkapitaal nodig om jouw inkomensdoelstelling ‘levenslang’ te verwezenlijken.

Wil je weten of jouw pensioen voldoende is om straks je levensstijl voort te zetten? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.