Uit een recent onderzoek, dat door Erasmus Universiteit Rotterdam is gepubliceerd, blijkt dat financiële planning een sterk positief effect kan hebben op de geluksbeleving van consumenten. 

In hoeverre mensen zich gelukkig voelen, is afhankelijk van veel factoren, waarvan financieel welzijn een belangrijke is. Financieel welzijn (welbevinden) geeft aan in hoeverre iemand:

  • tevreden is met zijn of haar financiële middelen.
  • toekomstige financiële zekerheid ervaart.
  • geen financiële stress van zijn huidige financiële situatie ondervindt.

Betere beslissingen

Door het financieel welzijn te laten toenemen kunnen financieel planners een belangrijke rol spelen bij een groter geluksgevoel van hun klanten. Ook bij sec financieel (product)advies kan dit effect optreden. De meerwaarde van financiële planning is dat financieel planners zich richten op het bereiken van financiële doelen en op het vergroten van de financiële kennis van hun cliënten. Dit heeft een positief effect op het gedrag van de consument op financieel vlak, Huishoudens die gebruik maken van financieel planners nemen (mede als gevolg hiervan) betere financiële beslissingen dan huishoudens die gebruik maken van adviseurs die zich alleen richten op productadvies.

Minder stress, meer geluk

Een andere conclusie uit het onderzoek, is dat financieel planners ook onzekerheid en stress bij de consument reduceren en financieel inzicht en daarmee (financiële) rust bijbrengen! Door cliënten duidelijk te maken hoe hun gehele financiële situatie in elkaar zit, krijgen zij meer het gevoel controle te hebben over hun financiën en voelen zij zich gelukkiger.

Wil jij eens laten bekijken of dat jij jouw financieel welzijn ook kunt laten toenemen, neem dan eens contact op met een financieel planner.

Wat doe je als er iets mis is met je computer? Dan bel of app je iemand om je te helpen. En als je een lek hebt in de badkamer? Hoe handig is het niet als je ‘een mannetje’ hebt om dingen voor jou op te lossen? Dus, zou zo’n ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ ook niet handig zijn voor je financiële vragen?

Hypotheek
We kennen het allemaal wel. We horen dat de hypotheekrente laag is en we zitten zelf nog met een oude hypotheekrente uit het verleden. Heeft het zin om over te sluiten, zodat we een lagere rente betalen? En, wat kost dat dan? Heeft dat zin?

Werkloosheid
Of, we vragen ons af of we wel voldoende geld hebben om plotselinge ziekte of werkloosheid op te vangen. We weten wel dat Nederland een redelijk sociaal land is, we zullen niet zomaar in de problemen komen…toch? Maar ja, het is misschien wel fijn om te weten of we het goed geregeld hebben.

Pensioen
En ja, dan is er nog dat pensioen. Dat is voor later. Maken we ons nu niet druk om. Zou het misschien toch niet handig zijn als er een ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ ons even wakker zou schudden? Om ons te vertellen dat het slim is om toch maar wat meer te beleggen in de pensioenpolis, zodat we straks niet op een houtje te hoeven bijten? En dat je met een kleine inspanning nu, straks grote problemen kunt voorkomen?

Vermogensopbouw
Of dan die grote verhalen over de bitcoin. Missen we de boot of zijn er slimme en gedegen manieren om je vermogen te laten groeien en zelf een buffer op te bouwen? Om straks het huis te verbouwen of iets leuks te kunnen doen voor de kinderen?

Een financieel planner helpt je verder..!
Het zijn allemaal vragen die ons bezighouden en waar we niet direct zin in hebben om erin te duiken. En dat is nou precies de clou. Wat? Jazeker, dat is precies de clou waarom je financiële zaken zou moeten bespreken met je financieel planner.

Hij is dat mannetje, zij is dat vrouwtje, dat je gemakkelijk even op weg helpt, ervoor zorgt dat je geen financiële stress hoeft te hebben en ervoor zorgt dat geld niet je vijand is maar je bondgenoot.

Waarom je financiële zaken bespreken met een gecertificeerd financieel planner? Wie wil er nou niet een mannetje of een vrouwtje dat je bijstaat met raad en daad? Neem daarom eens vrijblijvend contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Gemiddeld scheiden jaarlijks tussen de 30.000 en 35.000 stellen. Daarnaast gaan in diezelfde periode zo’n 60.000 samenwoners uit elkaar. Een echtscheiding brengt het huwelijk terug tot een zakelijke transactie. In plaats van een gezamenlijke toekomst heb je nu weer ieder een eigen doel, ook financieel. Dat levert nieuwe kansen op, maar kan tussen jou en je partner ook voor grote ruzies zorgen. Zeker als jullie samen het eigendom van een huis delen en samen kinderen hebben.

Verdelen van bezit en schuld
Door een scheiding wordt een huishouden in twee delen opgeknipt. Ben je getrouwd, dan bepalen de afspraken die je maakte rond jullie ja-woord de verhoudingen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan worden het vermogen en de schulden fiftyfifty verdeeld. Ook de eventuele woning die jullie samen hebben gekocht plus de hypotheekschuld. De woning kan in beginsel volledig aan een van beide worden toebedeeld zonder heffing van overdrachtsbelasting wanneer de woning gezamenlijk eigendom is. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan bepalen die afspraken de verdeling van jullie bezittingen. Je kunt hierover echter andere afspraken laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant
Het echtscheidingsconvenant is de overeenkomst waarin je de gevolgen van je echtscheiding regelt. In het convenant kunnen jullie afspraken maken over de procedure voor de beëindiging van jullie huwelijk en een regeling voor de financiële afwikkeling. Ook een alimentatieregeling en een afwijkende verdeling van bijvoorbeeld het pensioen en de gezamenlijke bezittingen en schulden kunnen hierin worden opgenomen. In het convenant kunnen jullie ook het ouderschapsplan opnemen, waarin een regeling rondom de kinderen is getroffen.

Inkomen na de scheiding
Mogelijk heb je na de scheiding recht op alimentatie, misschien moet jij alimentatie aan je ex-partner betalen. Bij het bepalen hiervan wordt gekeken naar de financiële situatie op het moment van echtscheiding. Op basis daarvan wordt de draagkracht van de alimentatie-betalende partner bepaald. Hebben jullie kinderen, dan wordt de draagkracht eerst gebruikt voor de betaling van de kinderalimentatie. Een eventueel overschot is beschikbaar voor de eventueel verschuldigde partneralimentatie. Afspraken over dat laatste worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Daarin zijn ook alternatieve afspraken mogelijk. Zo kan een van de partners in plaats van alimentatie in de gezamenlijke woning blijven wonen. De aan de ex-partner betaalde alimentatie is fiscaal aftrekbaar, kinderalimentatie niet.

Verdelen eigen woning
De gezamenlijke woning is bij een scheiding nogal eens een struikelblok. Misschien wil jij de woning snel verkopen, maar wil je partner in de woning blijven wonen. Is de woning gemeenschappelijk bezit, dan moeten beide partners toestemming geven voor verkoop. Wil een van de partners de woning behouden, dan kan dit alleen als deze de hypotheeklening volledig overneemt en moet de ex-partner bij een overwaarde worden uitgekocht. Dit kan door het inbrengen van eigen geld, of door een hypotheek. Hiervoor sluit je een tweede of een geheel nieuwe hypotheek af. De partner die de woning wil overnemen, moet bij het verhogen van de hypotheek aan de huidige hypotheekregels voldoen.

Lukt het niet om de schuld van je partner over te nemen? Kijk ook naar creatieve oplossingen om de woning te behouden. Een verdeling op maat tussen partners kan ervoor zorgen dat jij of je partner het huis kan behouden, als je dat wilt. Ook kan een schenking of een tijdelijke lening van ouders het uitkopen van je ex-partner alsnog mogelijk maken. Verder kunnen huiseigenaren die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben afgesloten, gebruikmaken van een speciale regeling bij scheiding.

In het jaar van scheiding eindigt jullie fiscale partnerschap. Wel kunnen jullie dan nog de gemeenschappelijke bestanddelen, zoals het inkomen uit eigen woning, vrij aan elkaar toerekenen. Hierdoor kunnen jullie in dat jaar fiscaal nog wel zo voordelig mogelijk gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek.

Ontslag hoofdelijkheid aansprakelijkheid hypotheek
Als een van de partners in de woning blijft wonen, zal deze normaliter de hypothecaire lening overnemen. De ander zal dan willen worden ontslagen van wat de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt genoemd. Bij het afsluiten van jullie hypotheek in het verleden, heeft de geldverstrekker jullie ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Als jullie de woning bij een scheiding verdelen, zal je van deze hoofdelijke aansprakelijkheid af willen.

Goed om rekening mee te houden is dat het proces om de hoofdelijke aansprakelijkheid op te heffen even kan duren. Zeker als je uit de woning vertrekt en op termijn een andere woning wilt gaan kopen. Zolang je nog hoofdelijk aansprakelijk bent voor de ‘oude’ lening, kun je meestal geen nieuwe lening aangaan. Houd ook rekening met de kosten van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Verdeling van pensioen en lijfrenten
Pensioen en lijfrenten zijn meestal niet iets waar je aan denkt bij een scheiding. Toch is het zaak dit goed te regelen. De omvang van de gezamenlijke pensioenpot kan immers enkele tonnen bedragen. Regel je niets dan moet je bij pensionering mogelijk achter je geld aan en heb je kans op een karig pensioen. Vaak zullen de wettelijke regels van de zogeheten pensioenverevening worden gevolgd. Die komen erop neer dat de wet bepaalt dat het, tijdens het huwelijk opgebouwde, pensioen moet worden verdeeld. Ex-echtgenoten kunnen in plaats van de huwelijksperiode een andere periode als grondslag voor de verdeling kiezen. Zo zou je de periode van samenwoning voor het huwelijk mee kunnen laten tellen.

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en een van beide (of beiden) heeft een lijfrenteverzekering afgesloten, dan zal deze verzekering – uitzonderingen daargelaten – in de gemeenschap van goederen vallen. Deze gemeenschap, waaronder de lijfrentepolis, zal verdeeld moeten worden. Dit betekent noodgedwongen een (gedeeltelijke) overdracht van de lijfrente. Dit leidt normaliter op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot belastingheffing. Omdat het oogmerk bij echtscheiding niet het behalen van een fiscaal voordeel zal zijn, zijn geen fiscale gevolgen verbonden aan een verdeling in het kader van echtscheiding. Een dergelijke overdracht kan dus zonder belastingheffing plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om een verdeling: het in tweeën delen van een verzekering, waarbij geen contanten vrijkomen. Dat is onder andere mogelijk door de twee delen voortaan op aparte polissen te administreren.

Testament aanpassen
Tussen het moment waarop een huwelijk duurzaam is verstoord en de echtscheiding kan een lange periode liggen. Is er ondertussen niets geregeld, dan kunnen jij en je bijna-ex-partner nog steeds van elkaar erven als een van jullie gedurende deze periode overlijdt. Dat is meestal niet de bedoeling. Pas daarom zo nodig het testament aan. In moderne testamenten wordt veelal opgenomen dat een beschikking ten gunste van een partner niet geldig is als de duurzame samenleving op het moment van overlijden is beëindigd.

Wil jij ook een goede afwikkeling van je echtscheiding? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Uit onderzoek blijkt dat mensen over gezondere financiën beschikken na een crisis als zij beschikken over een financieel plan. Financiële planning laat zich gemakkelijk samenvatten als rust in je hoofd over je financiën, zowel in goede als slechte tijden. Maar ook: het werken aan je wensen en doelen op de korte en langere termijn. Om dit te bereiken, bij deze vijf tips van een gecertificeerd financieel planner.

1. Financieel inzicht en overzicht.
Zorg dat je beschikt over financieel inzicht en overzicht. Hiermee heb je namelijk alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden plus alle financiële producten die je in het verleden hebt afgesloten in beeld. Denk hierbij aan je hypotheek, verzekeringen en pensioenproducten. De ervaring leert dat je vaak de helft van de papieren kunt weggooien. Voor velen betekent dit direct een eind aan die stoffige schoenendozen en mappen.

Goed is om je te realiseren dat je zonder financieel inzicht en overzicht niet in staat bent om je financiën goed te regelen, laat staan dat je deze kunt afstemmen op je wensen en doelen op de korte-, middellange- en lange termijn.

2. Financiële buffer
Zorg dat je beschikt over een gezonde financiële buffer. Hoe groot een dergelijke buffer moet zijn hangt af van jouw persoonlijke situatie. De vuistregel is dat een gezonde financiële buffer minimaal gelijk is aan drie netto maandsalarissen. Deze buffer is om onverwachte kosten op te vangen, zoals een kapotte auto, wasmachine of andere calamiteiten. Zo voorkom je bovendien dat als het even tegenzit, je geld moet lenen of dat je geld moet gebruiken dat bestemd is om je doelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld op termijn minder gaan werken.

Een financiële buffer kun je opbouwen door bijvoorbeeld 10% van je netto-inkomen automatisch te laten overboeken naar een aparte rekening. De ervaring leert dat de meeste mensen prima kunnen rondkomen van 90% van hun netto-inkomen en de 10% niet of nauwelijks missen. Ondernemers kunnen eraan denken om hun uurtarief iets te verhogen om zo de genoemde 10% te financieren.

3. Gezonde financiële positie
Zorg dat je beschikt over een gezonde financiële positie. Om dit te bereiken zal je per maand minder moeten uitgeven dan er maandelijks aan geld binnenkomt. Ook doe je er verstandig aan om niet rood te staan en geen consumptieve kredieten of andere financiële leningen af te sluiten. Beschik je wel over dergelijke kredieten, dan doe je er goed aan om deze zo snel mogelijk af te lossen, dan wel te kijken of je kunt besparen op deze leningen door bijvoorbeeld een lagere rente.

4. Financieel vooruitkijken
Zorg dat je je wensen, doelen en dromen voor nu en de toekomst kent en stem je financiën hier dan ook op af. Daarnaast bekijk je een aantal keren per jaar of je nog op koers ligt om de voor jou belangrijke doelen te realiseren. Voortaan neem je dan financiële beslissingen welke bijdragen aan een gezonde financiële positie en het bereiken van je doelen.

5. Passende financiële producten
Je beschikt over producten die passen bij je wensen, doelen en dromen, je financiële positie, ervaring en je risicobereidheid. Mogelijk kun je ook geld besparen op je huidige financiële producten of hier meer rendement uit halen. Denk hierbij aan het omzetten van je hypotheek en verzekeringen en door naast je spaarrekening ook een beleggingsrekening te openen.

Het voordeel van een gezonde financiële situatie is dat je niet meer wakker hoeft te liggen van je financiën. Dit zorgt namelijk voor stress en kan leiden tot gezondheidsklachten met alle gevolgen van dien. Verder hoef je door gezonde financiën niet langer bang te zijn dat je nu of in de toekomst onvoldoende geld hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Bovendien weet je dat je goed verzekerd bent tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, ontslag, echtscheiding, overlijden of een financiële crisis.

Wil jij ook goed financieel voorbereid zijn op de toekomst? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.

Eén van de onderdelen van estate planning is het levenstestament. Een belangrijk vraagstuk hierbij is wie de volmacht krijgt en wanneer de volmacht ingaat. In dit artikel gaan we hier nader op in en bespreken we een casus waarbij het levenstestament onbedoeld buiten spel werd gezet.

Iemand die niet langer in staat is om zijn/haar financiële belangen te behartigen, wordt zonder levenstestament onder bewind gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij iemand door een ongeval of ziekte (zoals dementie) niet langer in staat is om financiële beslissingen te nemen. Een onderbewindstelling levert voor de partner en/of kinderen een hoop gedoe op. Zo mogen bijvoorbeeld betalingen groter dan € 1.500 alleen gedaan worden na toestemming van een kantonrechter. Bij een onderbewindstelling moet je jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de financiële zaken. Dit kun je voorkomen door het opstellen van een levenstestament.

(Opvolgend) gevolmachtigde
In het levenstestament benoemt de klant een gevolmachtigde die – in vooraf afgesproken situaties – namens hem/haar mag handelen. Bij gehuwden is dat meestal de echtgenoot. Ook benoemt de klant een opvolgend gevolmachtigde. Want in de situatie dat zowel de klant als de gevolmachtigde beiden niet meer kunnen beslissen over financiële zaken, moet iemand anders dit doen. Het ligt voor de hand om voor de opvolgend gevolmachtigde aan eventuele kinderen te denken.

Ingang volmacht
Je kunt ervoor kiezen om de machtiging pas in te laten gaan nadat een onafhankelijke arts heeft verklaard dat je niet meer in staat bent om te beslissen. Een andere optie is om een machtiging (voor bijvoorbeeld de partner) direct in te laten gaan. Kies je voor dit laatste en beslaat de volmacht ook de vervreemding van onroerend goed? Dan kan de gevolmachtigde partner bijvoorbeeld de eigen woning direct verkopen zonder dat beide partners hiervoor hoeven te tekenen.

Levenstestament onbedoeld buiten spel gezet
Heeft iemand meerdere kinderen? Dan is de vraag wie van de kinderen hij/zij opvolgend gevolmachtigde maakt. In een recente casus die aan het Hof ’s-Hertogenbosch is voorgelegd, had het echtpaar vier kinderen. In haar levenstestament gaf mevrouw haar echtgenoot een volmacht en opvolgend haar vier kinderen gezamenlijk. De echtgenoot van mevrouw is inmiddels overleden. Mevrouw is niet langer in staat om haar financiële belangen te behartigen.

Volgens het levenstestament moeten de vier kinderen van mevrouw haar financiële belangen gezamenlijk regelen. De relatie tussen de kinderen is echter ernstig verstoord waardoor één van de kinderen volledig buiten alle handelingen wordt gehouden. Het is nu aan het Hof om te beslissen of het levenstestament moet worden uitgevoerd of dat er een bewind moet worden ingesteld.

De ernstig verstoorde familieverhouding en het onderlinge wantrouwen tussen de kinderen maakten dat het levenstestament in de praktijk niet uitvoerbaar bleek. De vier kinderen zijn namelijk uitsluitend gezamenlijk bevoegd om de financiële belangen van mevrouw waar te nemen. Door de verstoorde verhouding konden de voor mevrouw van belang zijnde beslissingen nauwelijks genomen worden. Het Hof is dan ook van oordeel dat het levenstestament de vermogensrechtelijke belangen van mevrouw onvoldoende waarborgt. De instelling van een bewind over goederen die aan haar toebehoren was daarom noodzakelijk. Omdat de kinderen het over de benoeming van de bewindvoerder ook niet eens konden worden, besloot het Hof zelf een bewindvoerder te benoemen.

Je ziet in deze casus dat de praktijk weerbarstig kan zijn. Mevrouw was in de veronderstelling haar zaken goed geregeld te hebben. Maar het feit dat haar vier kinderen gezamenlijk de beslissingen moesten nemen bleek een brug te ver. Het kan veel rust geven om dit soort zaken voor jezelf en je omgeving goed geregeld te hebben en ook periodiek nog eens te laten checken. Een gecertificeerd financieel planner kan je helpen om alles goed door te nemen en te laten vastleggen.

In de coronacrisis zijn veel particulieren en met name ondernemers, financieel zeer zwaar getroffen. Een lagere omzet en vaak maar een fractie compensatie. Veel ondernemers zijn noodgedwongen een nieuwe lening aangegaan om het hoofd boven water te houden en helaas hebben heel veel werknemers hun baan verloren.

Dit heeft geleid tot achterstanden in de privésituatie en daarom delen wij graag de volgende tips.

Tip 1:

Zorg dat je financieel inzicht hebt of krijgt. Ook op het moment dat het niet goed gaat, trek bijtijds aan de bel, schakel een specialist in en overleg als je problemen hebt.

Tip 2:

Bouw een buffer op. Dit kan je goed doen door maandelijks geld te reserveren van je inkomen. Voor werknemers is een goede leidraad 10% van je inkomen, apart te reserveren. Voor ondernemers adviseren wij altijd om dit mee te nemen in het uurtarief.

Tip 3:

Blijf zelf achter het stuur zitten, zodat je altijd zelf kan bijsturen want dan kom je niet voor verrassingen te staan.

 

Wil jij weer grip op je financiën, neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner. Wij kunnen helpen inzicht te geven, zodat jij met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.

 

Waar moet je aan denken voordat je met vakantie gaat? En wat is belangrijk tijdens je vakantie? Denk eens aan de korte en de lange termijn.

Laten we maar beginnen met de korte termijn. Als je met vakantie gaat, is er voorpret. Je wilt een aantal dingen doen of juist niet doen. Wordt het een actieve of een luie vakantie? Sportief of cultureel? Of beide? In ieder geval zul je een lijstje maken van wat je allemaal mee wilt nemen of mee moet nemen. Wat is belangrijk om niet te vergeten? Denk dan even voor dit moment aan de nare dingen die kunnen gebeuren. Maak je risicolijstje, dan gaan we straks je wensenlijstje maken.

Eerst de risico’s

Je wilt gaan vliegen, maar er komt iets tussen waardoor je onmogelijk weg kunt op de dag van vertrek. Heb je een annuleringsverzekering? Ander risico: je gaat vliegen en bij aankomst blijkt dat je bagage er niet is. Erg vervelend, maar niet onoverkomelijk. Misschien komt het met een volgende vlucht mee, misschien moet je voor een dag andere spullen kopen, misschien ook voor langer. Check je reisverzekering: wat dekt deze? En check de voorwaarden van je reisorganisator of maatschappij waarmee je vliegt. Dan de vervelendere dingen: je wordt ziek of krijgt een ongeluk. Wat dekt je ziektekostenverzekering? Hangt af van je verzekeringsvorm maar ook van in welk land je zit. En wat dekt je reisverzekering? Lees vooraf of check bij je verzekeringsadviseur of maatschappij of je wel voldoende gedekt bent bij bijvoorbeeld ziekenhuisopname. Dat kan namelijk aardig in de papieren lopen.

En dan het meest ingrijpende: overlijden

Jij of degene met wie je reist komt te overlijden. Wat is er dan geregeld? Gaat het goed met repatriëring? Je ziektekostenverzekering en reisverzekering hanteren hierin elk hun eigen voorwaarden. Let ook speciaal op het land waar je naar toe gaat. Wat verder nog speelt bij overlijden is of je wel of niet een testament hebt. Wat gebeurt er als jij en je partner gelijktijdig omkomen bij een ongeluk of een dag na elkaar? Dat leidt nogal eens tot onverwachte gevolgen bij erfenissen. Gevolgen die je anders had kunnen inrichten in een testament. Als je met de hele familie in het vliegtuig stapt, denk hier dan over na. Maak een testament of pas je testament aan, als er een mogelijke erfenis in het spel is.

Dus, wat past op je risicolijstje? Check annuleringsverzekering, check ziektekostenverzekering, check reiskostenverzekering en check testament. Allemaal in het licht van met wie je gaat en waarheen. Een gecertificeerd financieel planner kan je helpen met die checklist en wat je het beste wel en niet doet.

En dan de lange termijn: het wensenlijstje

Als je op je vakantiebestemming bent aangekomen en je hebt wat rustige momenten, is het dan niet heerlijk om te dromen over de toekomst? Bedenk eens in alle rust wat jij de komende jaren zou willen doen en bereiken. Maak een wensenlijstje en durf te dromen. En wat doe je dan met dat wensenlijstje na terugkomst? Dat bespreek je met je financieel planner. Dan heeft de vakantie je rust en ruimte gebracht voor de toekomst en kun je samen werken om die toekomst vorm te geven.

Bespreek je risicolijstje vooraf met een gecertificeerd financieel planner en je wensenlijstje na terugkomst. Zo kan de vakantie wel eens de start van je verdere leven betekenen.

Welke financiële gevolgen heeft een eventuele werkloosheid voor jou? Hierbij maakt het nogal wat uit of je een werknemer bent die wordt ontslagen of dat je een ondernemer bent, die werkloos wordt omdat je te weinig klanten en dus weinig of geen omzet hebt.

Werknemer en werkloosheid

Op een zekere dag hoor je van je werkgever dat hij geen werk meer voor jou heeft. De vaste lasten lopen gewoon door en een nieuwe baan is niet altijd zomaar weer gevonden. Waar heb jij nu recht op? Ervan uitgaande dat je niet zelf ontslag hebt genomen, heb je in eerste instantie mogelijk recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding die jouw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: jouw salaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal € 84.000 bruto. Of, als jouw jaarsalaris hoger is dan € 84.000, maximaal één bruto jaarsalaris.

Stel je wordt ontslagen, je bent elf jaar in dienst geweest en jouw salaris bedraagt € 4.000 bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld. Je hebt dan recht op 1/3 x bruto maandsalaris x volledig gewerkte jaren is 1/3 x € 4.320 x 11 jaar is € 15.840 (let op: het betreft hier een indicatie, op basis van bijzondere omstandigheden kan jouw transitievergoeding hoger of lager uitvallen).

Werkloosheidsuitkering (WW)

Verder heb je waarschijnlijk recht op een werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van jouw arbeidsverleden duurt deze uitkering minimaal drie maanden en in beginsel maximaal 24 maanden. Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen echter de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Sla jouw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) er dan ook even op na om te kijken of jij recht hebt op een verlenging van de WW-uitkering.

De hoogte van de werkloosheidsuitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden van werkloosheid 75% van jouw laatstverdiende salaris. De resterende maanden is dat 70% van jouw laatstverdiende salaris. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wanneer je voor jouw ontslag meer dan € 58.000 bruto per jaar verdiende, je over het meerdere geen uitkering krijgt. De maximale uitkering uit de werkloosheidswet bedraagt zodoende de eerste twee maanden ongeveer € 43.500 en voor de maanden erna maximaal zo’n € 40.600 bruto per jaar.

Langer werkloos

Wat nu als je langere tijd werkloos bent? Je valt dan terug naar een uitkering op het sociale minimum. Afhankelijk van jouw leeftijd – ouder of jonger dan zestig jaar – heb je recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet of de Wet Inkomensvoorziening oudere werknemers (IOW). Ervan uitgaande dat je jonger bent dan zestig jaar, ontvang je een bijstandsuitkering. Voordat je een uitkering ontvangt, wordt er gekeken of je een partner hebt die inkomen genereert, naar het (gezamenlijke) vermogen en eventueel naar de overwaarde op de eigen woning. Werkt jouw partner, heb je samen meer dan € 12.590 eigen geld of bedraagt de overwaarde op jullie woning meer dan € 53.100? Dan ontvang je geen uitkering.

Ondernemer en werkloosheid

Ja, ook als ondernemer kun je werkloos worden. Bedenk maar eens wat de situatie is als je vanaf morgen geen inkomsten meer genereert binnen je onderneming en als hierin geen verandering komt. Als je als zelfstandige werkloos wordt, dan heb je alleen recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • Wanneer je voordat je ondernemer werd een WW-uitkering genoot en besluit om volledig te stoppen als ondernemer, dan kun je soms je oude WW-uitkering weer doen herleven.
  • Als je naast zelfstandige ook nog werkt in loondienst en je jouw baan verliest, dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering voor de uren die je werkloos wordt.

IOAZ

De kans is groot dat je niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden en zodoende geen recht hebt op een WW-uitkering. Mogelijk kom je dan wel in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een van de voorwaarden is dat je dan wel minimaal 55 jaar oud bent en nog geen AOW ontvangt. Het voordeel van een IOAZ-uitkering boven een bijstandsuitkering is dat je niet eerst al je vermogen hoeft aan te spreken alvorens je recht hebt op deze uitkering.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Wil je toch jouw onderneming voortzetten, ondanks dat je bijna geen inkomen meer genereert? Dan kun je via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) misschien het inkomen van jezelf en jouw eventuele partner tot jouw pensioenleeftijd aanvullen tot bijstandsniveau. Vanwege de coronacrisis is er momenteel een extra Bbz-ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die in de financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen. Deze regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Vrijwillige verzekering bij het UWV

Via het UWV kun je je als zelfstandige vrijwillig verzekeren voor het risico van kort- of langdurig ziek worden en/of de WW. Je kunt bij het UWV de volgende vrijwillige verzekeringen afsluiten: ziektewet-verzekering; WIA- of WAO-verzekering en een WW-verzekering. Wel moet bekeken worden of het verstandig is om dit via het UWV te verzekeren of op een andere manier.

De vraag is of bovenstaande uitkeringen, plus het eventuele inkomen van jouw partner en mogelijk spaargeld, voldoende zijn om langere tijd de vaste lasten te kunnen blijven betalen en in het huis te kunnen blijven wonen. Voor velen zal dit niet het geval zijn. Verder is het goed om te beseffen dat werkloosheid niet alleen inhoudt dat je geld inlevert, maar dat het meer vervelende financiële kanten kent. Neem het inleveren van een leaseauto en het stoppen van de pensioenopbouw.

Maak jij je zorgen over de financiële gevolgen van eventuele werkloosheid? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner!

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Onderzoek van bureau MarketResponse komt met opmerkelijke resultaten. Wat heeft deze pandemie ons gebracht? In ieder geval zijn Nederlanders meer gaan nadenken over hun financiële toekomst. En ruim een kwart gelooft dat met het maken van een financieel plan de gewenste toekomst behaald kan worden.

Toekomstplannen

De coronatijd is vooral gebruikt om op te ruimen, zo blijkt uit het onderzoek dat recent is gepubliceerd. Ongeveer een kwart van de mensen is het huis gaan verbouwen, aan een nieuwe hobby begonnen of is de financiële administratie gaan bijwerken. En dan komen er natuurlijk zaken aan het licht.

De helft van de Nederlanders is meer gaan nadenken over de toekomst en daar hoort het aanhouden van een financiële buffer bij. Schokkend is het om te moeten constateren, dat een vijfde van alle ondervraagden vermoedt dat zij hun financiële toekomstdoel niet halen, tenzij ze de loterij winnen.

De kracht van een financieel plan

Het is niet de loterij die mensen structureel dichter bij hun financiële doel kan brengen, het is een financieel plan. Het in kaart brengen van je financiële situatie is zo waardevol. Doordat je weet wat je uitgeeft (en waaraan) en wat er maandelijks binnenkomt, weet je precies of je overhoudt of tekort komt. En ook hoeveel.

Als je tekort komt, is het zinvol om te weten waaraan je geld uitgeeft. En kun je uitzoeken of je je uitgaven anders kunt inrichten, waardoor je wél geld overhoudt. Op het moment dat je geld overhoudt, is het belangrijk om te berekenen hoeveel je maandelijks opzij moet zetten om je financiële doel te halen.

De juiste navigatie

Als je weet waar je staat en waar je naar toe wilt, dan heb je een prima uitgangspositie om je financiële doelen te bereiken. Als je dit niet weet, hoe kun je dan ooit ergens komen waar je graag wilt zijn?

Een financieel plan is niet alleen je startpunt, maar is meer dan dat. Het is ook een gids om je te begeleiden in de mogelijke wegen naar je doel. Daarbij maakt het financieel plan gebruik van de elementen ‘geld’ en ‘tijd’.

Als je maandelijks € 100 opzij legt en je financiële doel moet over twee jaar worden bereikt, dan is het logisch, dat dit op basis van die inleg niet veel meer zal zijn dan 24 maanden van € 100, dus € 2.400. Wie nog veertig jaar van zijn doel afzit en maandelijks € 100 inlegt, legt in totaal € 48.000 opzij. Dan heb je nog geen rendement gerekend en ook geen inflatie.

Het achtste wereldwonder

Einstein had het over het achtste wereldwonder, toen hij het over ‘rente over rente’ had, ook wel compounding genoemd. Als je rendement gaat maken over je rendement exploderen de getallen. Wie € 1.000 belegt tegen een rendement van 5% per jaar, heeft na een jaar € 50 aan resultaat. In het tweede jaar maakt hij dat rendement niet over € 1.000, maar over € 1.050. Doe je dit 10 jaar, dan stijgt dit bedrag naar € 1.629 aan rendement. Doe je dit veertig jaar, dan zit je aan € 7.040. Dat is de kracht van compounding. Wie veertig jaar maandelijks € 100 inlegt tegen een jaarrendement van 5% maakt dus gebruik van dit fenomeen.

Nu heeft de werkelijkheid twee belangrijke hick-ups: het rendement zal nooit ieder jaar gelijk zijn, omdat beleggingen nu eenmaal de neiging hebben wisselende rendementen te hebben, en er is ook nog zoiets als inflatie. De € 7.040 die hierboven is genoemd zal dus waarschijnlijk een lagere koopkracht hebben dan nu. Anders gezegd: met € 7.040 kun je nu meer kopen dan met hetzelfde bedrag over 40 jaar, zo nemen we aan.

Wat is wijsheid?

In het financiële plan bepaal je samen met een gecertificeerd financieel planner, hoe jouw financiële doel er uit ziet. Wanneer dat geld bij elkaar moet zijn gespaard of belegd. Wat je maandelijks kunt missen om geld opzij te zetten om dat doel te bereiken. En welke beleggingen geschikt en passend zijn om in te zetten als vermogensbouwer. Dan hoef je niet meer te hopen op een prijs in de loterij, maar kun je zelf structureel aan je toekomst werken.

Uw Persoonlijk Financieel Plan
Een financiële planning is steeds belangrijker onder de huidige economische en sociale ontwikkelingen. U wordt immers steeds meer geacht om zelf te zorgen voor uw inkomen na uw pensioengang en bij eventuele calamiteiten. Ook de wetgeving op deze punten wordt steeds ingewikkelder. Versoberingen op het gebied van pensioenen, hypotheekrenteaftrek en sociale zekerheid hebben rechtstreeks invloed op uw financiële toekomst.

Met een weldoordacht financieel plan krijgt u inzicht in het verloop van uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het laat u zien wat uw financiële risico’s en kansen zijn in uw specifieke situatie en helpt u bij het nemen van beslissingen bij belangrijke situaties. Denk aan de start wel of niet beleggen of beëindiging van een onderneming, een huwelijk, een nieuwe woning, een bedrijfsoverdracht, schenkingen, (vroeg)pensioen, een echtscheiding, het aflossen van een hypotheek of het verblijf in een zorginstelling.

Hoe gaan wij te werk?
Wij brengen samen met u in kaart wat uw wensen en doelen zijn en of deze haalbaar zijn en aan welke aandachtspunten u moet denken. Zo komen we tot een plan waarin ook financiële en fiscale voordelen zijn opgenomen. Gebeurtenissen die uw financiële situatie rechtstreeks beïnvloeden, houden we in het oog. Denk aan arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en echtscheiding.

Wij hebben alle benodigde kennis en ervaring in huis om voor u een Persoonlijk Financieel Plan op te stellen. Kenmerkend is onze persoonlijke benadering. Omdat het bij ons niet gaat om het verkopen van producten, zoals verzekeringen, financieringen en spaar- en beleggingsproducten, kunt u altijd rekenen op een volledig onafhankelijk opgesteld financieel plan.

Contact
Wilt u weten of uw wensen, doelen en dromen financieel haalbaar zijn? Neem dan eens contact op met een gecertificeerd financieel planner voor meer inzicht in uw financiële situatie.