Liefde op het eerste gezicht. Dat is mooi. Liefde maakt blind. Dat is minder mooi. Als je verliefd bent en wilt gaan samenwonen of trouwen, dan zijn de vlinders in je buik meestal dominant. Toch is het goed om dan al stil te staan bij de zakelijke kant van een relatie, hoe vervelend dat misschien ook is. Want daar heb je helemaal geen zin in, maar juist dan is het slim om goede afspraken met elkaar te maken.

Hoe ga je om met de kosten van je toekomstig huishouden? Hoe wil je omgaan met het verdelen van inkomen? Hoe zit het met vermogen, wat wil je daarmee? Misschien heeft een van jullie al een eigen huis? Of, een van beiden heeft kinderen? Of jullie hebben eerder een andere relatie gehad? Het zijn allemaal situaties die vragen om goede afspraken voor de toekomst.

Samenwonen
In Nederland kennen we drie ‘hoofdsmaken’ als het gaat om samen te zijn. Je kunt ervoor kiezen om zo weinig mogelijk ‘aan elkaar vast te zitten’. Dan ga je samenwonen. Je kunt natuurlijk gewoon bij elkaar intrekken en dan gezamenlijk de huur betalen. Als je gaat samenwonen, leg dan vast in een samenlevingscontract hoe jullie je huishouden willen inrichten. Hoe ga je om met de kosten van de huishouding? Wat spreek je af als je uit elkaar gaat? Wat moet er gebeuren als een van jullie beiden komt te overlijden? Mag je dan in het huis blijven wonen? Krijg je een partnerpensioen? Het zijn zaken die je onderling afspreekt en vastlegt, zodat je voor en met elkaar de zaken goed regelt.

Trouwen
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om te gaan trouwen. Dan zijn heel wat zaken automatisch geregeld. Bijvoorbeeld als er kinderen komen. Jullie zijn dan ‘automatisch’ de wettelijke ouders. En als je niets regelt en trouwt, dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat je aan bezit krijgt in de huwelijkse periode is van jullie samen. De bezittingen, maar ook de schulden. Had je zelf al vermogen voordat je gaat trouwen, dan is het zaak om dat goed vast te leggen. Want wat je had vóór het huwelijk, blijft in principe van jou. Een uitzondering op dat gezamenlijke is een erfenis die je krijgt of een schenking. Die is van jou privé en valt dus niet in de gemeenschap. Nu kan het zijn, dat je andere afspraken wilt maken dan wat er wettelijk is geregeld. Dat kan. Dan stel je huwelijksvoorwaarden op bij de notaris en leg je de afwijkende afspraken vast.

Geregistreerd partnerschap
Een bijzondere tussenvorm is het geregistreerd partnerschap. Dat gaat verder dan samenwonen met een samenlevingscontract en net iets minder ver dan getrouwd zijn, al is het bijna hetzelfde. Ook daar geldt de beperkte gemeenschap van goederen als standaard.

Wanneer een relatie eindigt
Een relatie eindigt altijd. Meestal door overlijden en in belangrijke mate ook door echtscheiding. In beide gevallen is het zaak ook ‘einde relatie’ goed geregeld te hebben. Bij overlijden: hoe blijft de nabestaande goed verzorgd achter? Is er een pensioen? Is er vermogen? En bij echtscheiding: hoe regel je de zorg voor de kinderen, hoe regel je dat je beiden weer ergens kunt wonen, hoe ga je om met inkomen en alimentatie en hoe regel je het pensioen voor elkaar?

Allemaal vraagstukken die je beter kunt regelen als je goed met elkaar bent. Of je start met samenwonen of al een tijd samenwoont, het is raadzaam om eens in de vijf jaar te checken of je alles nog wel goed geregeld hebt. Een financieel planner met het CFP-keurmerk kan je daar uitstekend bij helpen.

Wat doe je als er iets mis is met je computer? Dan bel of app je iemand om je te helpen. En als je een lek hebt in de badkamer? Hoe handig is het niet als je ‘een mannetje’ hebt om dingen voor jou op te lossen? Dus, zou zo’n ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ ook niet handig zijn voor je financiële vragen?

Hypotheek
We kennen het allemaal wel. Je moet je hypotheek gaan aflossen of iets aan die hoge hypotheekrente doen. Heeft het zin om over te sluiten, zodat we een lagere rente betalen? En, wat kost dat dan? Heeft dat zin? En moet je wel of niet (extra) gaan aflossen?

Ziekte of werkloosheid
Of, we vragen ons af of we wel voldoende geld hebben om plotselinge ziekte of werkloosheid op te vangen. Of nog erger, wat als iemand komt te overlijden? We weten wel dat Nederland een redelijk sociaal land is, we zullen niet zomaar in de problemen komen…toch? Maar ja, het is misschien wel fijn om te weten of we het goed geregeld hebben.

Pensioen

En ja, dan is er nog dat pensioen. Dat is voor later. Maken we ons nu niet druk om. Zou het misschien toch niet handig zijn als er een ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ ons even wakker zou schudden? Om ons te vertellen dat het slim is om toch maar wat meer te beleggen in de pensioenpolis, zodat we straks niet op een houtje te hoeven bijten? En dat je met een kleine inspanning nu, straks grote problemen kunt voorkomen?

Vermogensopbouw
Of dan die grote verhalen over de crypto’s. Missen we de boot of zijn er slimme en gedegen (andere) manieren om je vermogen te laten groeien en zelf een buffer op te bouwen? Om straks het huis te verbouwen of iets leuks te kunnen doen voor de kinderen?

Een financieel planner helpt je verder..!
Het zijn allemaal vragen die ons bezighouden en waar we niet direct zin in hebben om erin te duiken. En dat is nou precies de clou. Wat? Jazeker, dat is precies de clou waarom je financiële zaken zou moeten bespreken met je financieel planner.

Hij is dat mannetje of vrouwtje, die je gemakkelijk even op weg helpt, ervoor zorgt dat je geen financiële stress hoeft te hebben en ervoor zorgt dat geld niet je vijand is maar je bondgenoot.

Waarom je financiële zaken bespreken met een gecertificeerd financieel planner? Wie wil er nou niet een mannetje of een vrouwtje dat je bijstaat met raad en daad? Neem daarom eens vrijblijvend contact op met een gecertificeerd financieel planner.

De wereld staat op zijn kop en dan is het de vraag natuurlijk hoe je alles geregeld hebt op financieel gebied. Nu de overheid steeds meer zelfredzaamheid van de burger verlangt op het gebied van hoge energielasten, pensioen, zorgkosten en loopbaanonderbreking, is zo’n financieel totaalplaatje meer dan ooit van belang.

Ver vooruit

Het probleem is dat de consument er veelal nog achter moet komen dat zo’n totaaladvies nodig is. Deels is dat toe te schrijven aan de menselijke aard, deels aan het feit dat advisering in het verleden vooral werd vertaald naar specifieke financiële producten. Uit de gedragswetenschap blijkt immers dat mensen van nature moeite hebben met ver vooruit plannen. In de praktijk betekent dit dat slechts één op de vijf Nederlanders (22%) op financieel gebied verder dan tien jaar vooruit kijkt en dat wij nog steeds pas op zoek gaan naar advies als er concreet aanleiding toe is. 
Bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen als je plotseling je baan zou verliezen en tijdelijk geen of minder inkomen hebt. Ander voorbeeld is dat er een kind op komst is, waardoor we ons gaan afvragen of we misschien een overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten of dat de bestaande dekking wellicht moeten herzien.

Verkenning in de breedte

Dit soort ‘life events’ zijn vaak de prikkel. Er zijn maar weinig consumenten die zomaar denken: ik ga eens een financieel plan laten opstellen. Maar een planner kan je ook adviseren over de hypotheek of overlijdensrisicoverzekering die het beste bij je past. De planner is een generalist, maar de meesten hebben zich ook verdiept in een bepaald onderwerp. Hij of zij kijkt niet alleen wat je maximaal kunt lenen en of je de rente en aflossing kunt opbrengen  maar informeert ook naar andere wensen, plannen en prioriteiten om zo de hypotheek goed af te kunnen stemmen op andere factoren: de wensen, risico’s en doelstellingen voor de lange termijn.

Bovenwettelijke kennis

Anders dan een verzekeringsagent, hypotheekadviseur of vermogensbeheerder is de planner geen productadviseur. De kennis van de gecertificeerde financieel planner reikt dan ook verder dan de door de Wet financieel toezicht (Wft) gestelde eisen. Die bovenwettelijke kennis wordt geborgd doordat gecertificeerde planners zich continu moeten laten bijscholen. Idealiter fungeert de financieel planner als een spin in het web. Je kunt het vergelijken met het bouwen van een huis. De financieel planner is de architect; daarna krijg je te maken met aannemers en onderaannemers, de productbemiddelaars en specialisten. De planner zorgt ervoor dat de juiste mensen aanschuiven om jou van het relevante specialistische advies te voorzien. En als de consument een “one-stop-shop” wil, kan de planner desgewenst ook de benodigde producten afsluiten. Maar daar blijft het niet bij. Financiële planning is niet de situatie van één moment, maar een continu proces. Een productadvies bekijkt de situatie als een foto, terwijl planning meer te vergelijken is met een film. Een film waarin enkele flashbacks zitten maar meer nog vooruit wordt gekeken. Zo stuurt de planner steeds bij, aan de hand van wat er aan jouw persoonlijke situatie verandert en aan veranderende regelgeving en omstandigheden in de markt.

Gedragswetenschap

Slechts één op de vijf Nederlanders kijkt dus op financieel gebied verder dan tien jaar vooruit. Toch zullen veel consumenten nog worden afgeschrikt door de kosten van een financieel planner, zeker als er geen directe prikkel is om advies in te winnen. En als een planner op deelgebieden ook nog het advies van specialisten inwint, lijkt het snel een heel dure exercitie. Je zou het ook kunnen omschrijven als een investering, in plaats van een kostenpost! Een financieel plan kan je behoeden voor kostbare fouten omdat alles in samenhang wordt bekeken. Een accountant alleen is niet genoeg want die kijkt vaak alleen achteruit, terwijl een planner vooruit kijkt. Wie nu investeert in een financieel plan, bespaart in de toekomst misschien wel hetzelfde per jaar. En mogelijk blijkt tevens dat er meteen al een financieel voordeel behaalt kan worden doordat er bijvoorbeeld jaren al niet meer naar de financiële situatie is gekeken en blijken bepaalde (dure) polissen eigenlijk helemaal niet meer nodig te zijn. Nu is het zo dat vier op de tien Nederlanders zegt soms wel eens wakker te liggen wegens zorgen om geld. Een goed financieel plan biedt de consument overzicht en inzicht, en dat geeft (financiële) rust.

Maatwerk

Plannen is maatwerk! Een totaalplaatje is niet te vangen in uitsluitend vragenlijstjes. Veel hangt af van persoonlijke voorkeuren en behoeftes. De onderdelen zijn wel kwantificeerbaar maar de
samenhang is sterk afhankelijk van de menselijke, emotionele factor. De meerwaarde van de planner is dat hij of zij doorvraagt, alle puzzelstukjes goed op elkaar afstemt en de ontwikkelingen blijft volgen. Was de planner vroeger veel tijd kwijt met het ordenen van de spreekwoordelijke schoenendoos, nu kan de consument redelijk makkelijk de benodigde gegevens met betrekking tot de diverse vermogensbestanddelen, belastingaangiftes en pensioenopbouw overleggen. Dat bespaart tijd en dus ook geld. Tevens kan tegenwoordig gebruik worden gemaakt van de nieuwste communicatievormen, zoals bijvoorbeeld Skype, waarmee je op afstand elkaar kunt spreken. Wel zo handig in dit soort tijden. De financieel planner kan tegenwoordig veel sneller overgaan tot zijn eigenlijke werk: het verschaffen van overzicht, inzicht en financiële rust. Interesse hierin? Neem dan contact op, om de mogelijkheden te bespreken.

 

Het oude jaar is bijna voorbij, een jaar vol verrassingen. Hadden wij een oorlog in Oekraïne verwacht met zijn allen? Hadden we zo’n hoge inflatie in het vizier? Hadden we gedacht dat er zo’n tekort aan personeel en aan grondstoffen zou zijn? En oh ja, er was ook nog zoiets als de uitloper van de coronacrisis. Je zou het bijna vergeten. En dan dient zich nu een nieuw jaar aan, wat mogen wij van 2023 verwachten? En wat kunnen we vervolgens met die verwachtingen?

Geldproblemen voorkomen

De kosten van energie zijn het afgelopen jaar de pan uit gevlogen. Menigeen heeft zijn energierekening zien verdubbelen. En dan de dagelijkse boodschappen. Alles is fors duurder geworden. Het Nibud schat dat er zo’n 1.500.000 huishoudens in de financiële problemen zitten. Als je financiële problemen wilt voorkomen, dan is dit je eerste goede voornemen: houd een huishoudboekje bij. Houd bij hoeveel je uitgeeft en maak handige categorieën, zodat je kunt zien waar je geld naar toe gaat. Bijvoorbeeld ‘wonen’. Hier vermeld je je huur of maandbedrag voor de hypotheek. Een kopje ‘energie’ misstaat ook niet. En zo kun je je uitgaven goed in kaart brengen en beheersen. Inzicht in waar je geld aan uitgeeft, maakt al vaak dat je meer met je geld kunt doen, want je gaat bewuster uitgeven.

Verduurzamen van je huis

We weten het allemaal, zonnepanelen, een warmtepomp, het kan allemaal bijdragen tot het besparen op de energierekening. Als je een eigen huis hebt, kun je door je woning te verduurzamen een aantal effecten bereiken. Als het goed is neemt je energie rekening af, je afhankelijkheid van de prijzen van energie ook. En verder zal het een positief effect kunnen hebben op de waarde van je woning en de verkoopbaarheid van de woning kunnen bevorderen. Nog afgezien van het wooncomfort. Nu heeft niet iedereen geld klaar liggen om zonnepanelen aan te schaffen of een warmtepomp, maar er zijn ook mogelijkheden om de hypotheek op te hogen speciaal voor dit doel. Een gecertificeerd financial planner kan voor je uitrekenen wat je mogelijkheden zijn en wat je zou kunnen besparen. Goed voornemen nummer twee: Onderzoek of je je huis kunt verduurzamen.

Subsidies benutten

Subsidies om te verduurzamen zijn meer dan welkom. Alleen, subsidies veranderen nog wel eens. Bovendien kan een regeling heel kort aangevraagd worden omdat bijvoorbeeld de pot al snel leeg is. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je bijvoorbeeld vinden welke regeling er open staat om je woning te verduurzamen. Via een online stappenplan kun je bekijken wat de mogelijkheden zijn. En je kunt op deze site ook kijken naar andere mogelijke subsidies. Goed voornemen nummer drie: Bekijk of je subsidie kunt krijgen voor je woning.

En de financieel planner dan?

Het is heel goed als je zelf al wat voorwerk hebt verricht, zoals het invullen van dat huishoudboekje, of al hebt gekeken naar de mogelijkheden van subsidie. Maar als je het ECHT wilt weten, raadpleeg dan de gecertificeerd financial planner. Dan kun je je vragen stellen en gerichte antwoorden krijgen, die passen bij jouw situatie. En dat is eigenlijk nog het beste goede voornemen van de drie eerder genoemde, want daar zit alles in! Een mooi begin van een nieuw jaar!

De berichten over stijgende inflatie vliegen ons om de oren. Is het 5%? Is het 7%? Is het 15 of 20%? En wat is eigenlijk inflatie? En heb je er last van, of niet? Inflatie is, simpel gezegd, dat je geld minder waard wordt. Als de inflatie 1% per jaar bedraagt, moet je over een jaar € 1,01 betalen voor wat nu € 1,00 kost. Je kunt dus voor die ene euro niet meer alles kopen wat je gewend was: je hebt bij 1% inflatie per euro nog maar € 0,99 te besteden. Bij een hogere inflatie is dat dus (fors) minder. Dat is op zich niet zo gek.

Wanneer spreken we van inflatie?
We kennen al heel lang een beetje inflatie. In de hele twintigste eeuw was de inflatie gemiddeld 3,2% per jaar. Dat was geen vlakke lijn. Er waren uitschieters, zowel naar boven als naar beneden. Ruim honderd jaar geleden was de topper: de inflatie bedroeg in 1918 maar liefst 19,2%. Je had toen enorme voedsel- en woningtekorten. Drie jaar later, in 1921, daalden de prijzen enorm, met 13,4%. Toen had je dus een zware negatieve inflatie. Vaak zie je uitschieters naar boven of beneden bij extreme omstandigheden: de twee wereldoorlogen, maar ook de oliecrisis in de vorige eeuw waren belangrijke aanjagers voor de inflatie. En nu is wederom een oorlog hier de aanjager van…

En, hoe zit dat nu dan? Hebben we nu met extremen te maken? Het korte antwoord is: ja. We hebben met een crisis te maken waarvoor zoveel geld is gecreëerd waar geen echte bedrijvigheid tegenover staat, dat het geld wel minder waard moet worden. Al met al is er heel erg veel geld uitgegeven door de Nederlandse overheid over de periode 2020-2022 aan enige vorm van steun. En dat is geld dat er daarvoor niet was. Het is ‘uit het niets’ geschapen. Er staat geen enkele dekking tegenover in de vorm van goud of bedrijvigheid of nog iets anders van waarde. En dan trekken we de parallel met honderd jaar geleden. Is er nu voedselschaarste in Nederland? Nee. Is er sprake van een woningtekort? Ja. Zien we gekke ontwikkelingen bij huizen? Eh ja, er wordt nu vaak bij koopwoningen ruim boven de vraagprijs geboden….dat wijst op enorme schaarste. Maar het wijst ook op de aanwezigheid van geld, ofwel contant of in de vorm van een hypotheek. Is er nog iets anders schaars? Jazeker, er is een tekort aan personeel. En we weten het, als er ergens een tekort is, dan gaan de prijzen omhoog. Looneisen zijn dan ook fors. En wie meer verdient kan weer meer betalen, dus kan bijvoorbeeld meer bieden dan de vraagprijs voor een volgende woning.

Hoe kun je als consument goed omgaan met de inflatie?
Allereerst is het belangrijk te weten dat ‘de inflatie’ eigenlijk niet bestaat. Wel prijsstijgingen. Maar je eigen persoonlijke last van de inflatie heb je bij je bestedingen. Dat energie nu fors duurder is, raakt je in je portemonnee. Dat huizenprijzen stijgen, kan vervelend voor je uitpakken als je een huis wilt kopen. Maar is weer voordelig als je een huis verkoopt. Als je nu meer gaat verdienen, maar de prijzen van je boodschappen stijgen net zo hard, dan schiet je er niet zoveel mee op. Dus, belangrijk, maak eens een lijstje van tien dingen die je koopt, schrijf de prijs op en doe dat over drie maanden nog eens. Doe daar bijvoorbeeld je wekelijkse boodschappen als één bedrag tussen, je tankbeurt van de auto, de kapper, uitgaven die voor jou als consument belangrijk zijn. Herhaal dat een paar keer, zodat je vier kwartalen hebt met het effect op jouw uitgaven. Zet daarbij je netto salaris van januari 2022 tegenover dat van januari 2023, dus volgend jaar. Dan weet je of je er netto op voor- of achteruit bent gegaan.

Wat heb je aan al deze kennis?
Het geeft je inzicht in of je overhoudt of tekort komt, maar geeft bovendien een aardige start van een financieel plan. Een gecertificeerd financieel planner kan vervolgens met je aan het werk om grip te krijgen op je toekomst. En uitrekenen wat slim is om te doen om de inflatie, jouw persoonlijke inflatie, vóór te blijven.

Heb jij één of meerdere lijfrentes? Ben je op de hoogte van de mogelijkheden wanneer het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal vrijkomt en je van dit kapitaal uitkeringen moet gaan aankopen? De hoogte van jouw uitkering hangt af van verschillende factoren en keuzes die je moet maken.

Belangrijke variabelen lijfrente
Belangrijke variabelen die van invloed zijn op de hoogte van jouw lijfrente, zijn de volgende:

 • Rente en rendement in opbouw- en uitkeringsfase;
 • Inflatie in opbouw- en uitkeringsfase;
 • Wettelijke regels en nog onvoorziene wijzigingen;
 • Productaanbod;
 • Realiseren van het door jou gewenste (inkomens)doel!

Opbouwfase
In de opbouwfase van jouw lijfrentekapitaal – het moment van afsluiten van het lijfrenteproduct tot het moment dat deze gaat uitkeren – kun je ervoor kiezen om dit kapitaal ‘risicoloos’ te laten groeien tegen de dan geldende spaarrente of om het kapitaal te beleggen. In het laatste geval zal het kapitaal toe- of afnemen afhankelijk van de koersen van de onderliggende beleggingen.

Beleggen gedurende de opbouwfase
Wanneer je kiest om te beleggen gedurende de opbouwfase, dan zijn er veel productaanbieders die life-cycle-beleggen adviseren. Binnen een life-cycle-product wordt de percentuele verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten (de asset allocatie) automatisch en volgens een vast schema aangepast naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe dichter de pensioendatum nadert, hoe meer het beleggingsrisico wordt afgebouwd. Dit vindt plaats door het percentage aandelen te verlagen en het percentage obligaties te verhogen. Dit klinkt mooi, maar de keuze tot regulier beleggen hoeft uiteindelijk niet voor een hoger lijfrentekapitaal te zorgen.

Uitkeringsfase
Wanneer je het eenmaal opgebouwde lijfrentekapitaal gaat omzetten in tijdelijke of levenslange uitkeringen, zul je opnieuw een belangrijke keuze moeten maken. Kies je voor een gegarandeerde ‘vaste’ uitkering gebaseerd op de op dat moment geldende marktrente óf een onzekere (naar verwachting hogere) variabele uitkering gebaseerd op de onderliggende beleggingsresultaten?

Garantie-uitkering
Kies je voor een gegarandeerde, vaste uitkering dan kun je gaan ‘shoppen’ met jouw lijfrentekapitaal en ervoor kiezen om dit onder te brengen bij de financiële instelling die jou de hoogste uitkering geeft. In de praktijk zien we dat tussen de verschillende productaanbieders grote verschillen zitten. Zoals gezegd speelt de hoogte van de rente op dat moment een belangrijke rol.

Voorbeeld
Stel je bent 67 jaar en je wilt voor het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal van € 250.000 een uitkering aankopen voor een periode van twintig jaar. De ene productaanbieder biedt jou momenteel een (variabele) spaarrente van 0,7% – dit komt neer op een uitkering van € 13.439 per jaar – en een andere wil jou 1,51% vergoeden, ofwel € 14.573 per jaar. Al met al een verschil van € 1.134 per jaar. Over deze uitkeringen zul je nog wel belasting moeten betalen, netto houd je dus minder over. Een rente van 1,51% klinkt wellicht mooi, maar realiseer je dat de uitkering niet jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de koopkracht van jouw uitkering elk jaar zal afnemen.

Uitkering op basis van beleggen
Tot enkele jaren terug werd vaak gekozen om de uitkeringen vast en gelijkmatig aan te kopen tegen een vaste rente. Doorbeleggen was minder populair. Door de huidige lage reële rente – ofwel de rentevergoeding minus de inflatie – lijkt doorbeleggen inmiddels logischer dan ooit. Ook biedt beleggen – en dan met name door middel van aandelen – een goede bescherming tegen hoge inflatie, mits wordt gekozen voor een lange termijn van uitkeringen.

Voorbeeld
Stel je bent 67 jaar en je wilt voor het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal van € 250.000 een uitkering aankopen voor een periode van twintig jaar. Je staat open voor beleggen. Stel je kiest voor beleggen op basis van een neutraal beleggingsprofiel. Het verwachte rendement bedraagt 4,5%. Op basis hiervan kun je een uitkering tegemoet zien van € 19.219 per jaar. Het betreft hier echter een gemiddelde uitkering. In sommige jaren zal de uitkering hoger zijn en in andere jaren lager. De kans is echter zeer groot dat je over twintig jaar – ook in minder goede economische tijden – een gemiddeld hogere uitkering ontvangt, dan op basis van een garantierendement. Ook over deze uitkeringen zul je nog belasting moeten betalen.

Conclusie
Doorbeleggen van lijfrentekapitaal brengt uiteraard beleggingsrisico’s met zich mee. Wel is het belangrijk om te onthouden dat het waarschijnlijk de enige manier voor velen van ons is om het gewenste inkomensdoel te bereiken, waarbij beleggen op de langere termijn op basis hiervan waarschijnlijk meer opbrengt dan sparen. Daarnaast is het belangrijk om je te focussen op jouw doel, jouw stip aan de horizon, in plaats van op het middel: het lijfrenteproduct.

Een CFP-Professional is een deskundig en gecertificeerd financieel planner die jou graag helpt met het in kaart brengen van de voor jou best passende lijfrenteoplossing. Dit leidt er vervolgens toe dat ook jouw persoonlijke doelen dichterbij komen!

Veel mensen deinzen ervoor terug, beleggen is risicovol en dat willen ze niet. Lijkt op zich een logisch verhaal, of misschien toch niet? Wie ergens een pensioen heeft verzekerd bij de werkgever of zelf bij een verzekeringsmaatschappij, kan zich de vraag stellen: hoe doen zij dat? Zetten deze organisaties jouw geld op een spaarrekening? Maken ze dan wel rendement? Het antwoord hierop is ’nee’.

Pensioenfondsen en verzekeraars doen andere dingen met hun geld. Ze investeren in bedrijven en in vastgoed. Dat doen ze soms rechtstreeks (omdat ze groot genoeg zijn), maar ook voor een heel groot deel op de beurs. Dus: in aandelen en in obligaties bijvoorbeeld.

Lopen ze daarmee geen risico?

Jazeker wel, maar dat risico is berekend tot een passend risico. Als het regent en je moet de straat op, maar je gaat niet, dan zul je je doel niet bereiken. Maar als je een paraplu op doet of een regenjas aantrekt, word je misschien wel een beetje nat, maar je bereikt je doel wel. Je neemt een beredeneerd risico dat bij jou past. Je stelt je een doel voor ogen. Dat doen pensioenfondsen en verzekeraars ook, want ze kunnen niet eeuwig als een moederkloek op hun geld blijven zitten. Eens zullen zij dat kapitaal moeten uitkeren of die pensioenen moeten uitbetalen. Als je zelf belegt, ben je eigenlijk een soort pensioenfondsje in het klein.

Financiële doelen bereiken door te beleggen

Dat betekent dat als je een doel wilt bereiken, je je navigatie aan moet zetten. Dat wil zeggen dat je een financieel plan moet maken. Het ene doel kan zijn dat je over vijf jaar een wereldreis van € 25.000 wilt maken, over tien jaar je kinderen wilt laten studeren voor € 50.000 of over twintig jaar met pensioen wilt gaan en € 500.000 nodig hebt of een jaarlijks aanvullend inkomen van € 25.000.

Dat zijn allemaal financiële doelen die vragen om een slimme aanpak. Beleggen is het hele scala van aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen en cash. Om jouw doel te bereiken bepaal je, hoe je ‘beleggingsmix’ eruit moet zien: iedere beleggingscategorie heeft zo zijn eigen kenmerken.

Aandelen bewegen nu eenmaal meer in koers dan obligaties, maar leveren doorgaans méér op, op de langere termijn. Bij een kortere termijn van beleggen (als je doel bijvoorbeeld over vijf jaar al is) passen aandelen wat minder. Dan zijn minder beweeglijke beleggingen juist weer handiger, ook al leveren ze minder op naar verwachting. Ja, je leest het goed: ‘naar verwachting’. De uitkomst is namelijk nooit zeker, maar kan wel met een bepaalde ‘waarschijnlijkheid’ worden benaderd. Daar zijn wiskundige modellen voor die een pensioenfonds gebruikt, maar die ook beschikbaar zijn voor jou als consument.

Vraag advies!

Een gecertificeerd financieel planner kan dit voor je uitrekenen. Hoeveel risico loop je nu eigenlijk? Is het veel of valt het mee? En wat betekent het eigenlijk als ik wat meer in aandelen ga beleggen? Heb ik dan een wat hoger rendement en hoef ik minder geld in te leggen? En de crux is dat de financieel planner ook mee kijkt naar de gewenste uitgaven en rekening houdt met inflatie en zo het juiste bedrag voor het gewenste doel kan uitrekenen. En als je daar dan weer de juiste belegging aan verbindt, heb je niet alleen een goede geldbelegging, maar ook een goed belegde boterham.

Zou het niet zonde zijn, als je iets NIET hebt gedaan in je leven wat je heel graag had willen doen? Ze zeggen wel eens dat het erger is om spijt te hebben van de dingen die je NIET hebt gedaan, dan van de dingen die je WEL hebt gedaan. Hoeveel mensen leven niet een leven dat voor hen is uitgestippeld, of omdat het zo hoort of omdat de hypotheek moet worden betaald? Hoeveel mensen zitten niet gevangen in hun dagelijkse sleur en kunnen daar op de een of andere manier niet uitbreken? Waarvan zou jij nou spijt hebben als je het niet zou hebben gedaan?

Het is nooit te laat om te veranderen

Nou ja, bijna dan. In ieder geval is het belangrijk om bij jezelf na te gaan hoe jouw ideale leven eruit zou zien. En vervolgens te bekijken hoe je dit kunt realiseren. Kan dat? Dat is een prachtig spel van optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, dat financiële planning heet. Het wordt ook wel eens ‘financial life planning’ genoemd, om te benadrukken dat de cijfertjes en rekensommen dienstbaar zijn aan een rijk leven. Een rijk leven in de zin van betekenis. Moet je daarvoor rijk zijn wat geld betreft? Ja en nee. Er kan meer dan je denkt, als je het maar goed organiseert.

Maak een levensplan

Financial life planning is als term bedacht in Amerika. George Kinder was een van de bedenkers. Hij maakte mensen ervan bewust door vragen te stellen over wat ze echt met hun leven wilden. De eerste vraag: Maak je levensplan. Stel je bent financieel onafhankelijk. Hoe zou je dan je leven leven? Hoe zou je je leven veranderen? De tweede vraag is al wat lastiger. Je komt bij de dokter en die zegt dat je nog maar vijf tot tien jaar te leven hebt. Wat zou je dan aan je leven veranderen? Bij deze vraag hoort, dat je financiële situatie is zoals die is, dus je kunt niet zomaar fors ‘uitpakken’ als je het geld niet hebt. Ga je dan van baan veranderen? Ga je minder werken? Ga je meer met je partner of je gezin doen? Ga je een droom laten uitkomen? En dan de derde vraag: De dokter komt langs, het ziet er slecht voor je uit, je hebt nog maar 24 uur te leven. Waarvan heb je spijt dat je het niet hebt gedaan?

Financiële planning draait om het leven van mensen

Sommige mensen denken wel eens dat financiële planning alleen om cijfertjes draait of voor de rijken is. Fout! Financiële planning draait om het leven van mensen, om jou te helpen je leven in te richten zoals jij graag je leven wilt leiden. Ja, daar heb je financiële cijfers voor nodig. Want hoeveel je nu uitgeeft en hoeveel je aan salaris of winst uit je onderneming krijgt, geeft wel aan wat er nu mogelijk is. Een gecertificeerd financieel planner leert je echter anders te kijken naar geld en helpt je in het struikgewas van regelgeving jouw levensboom te vinden. Die kan groeien zoals jij dat wilt. Zodat je er de vruchten van kunt plukken die jou een waardevol leven geven.

Veel mensen denken bij de term financiële planning vooral aan geld en cijfers. Jammer, want financiële planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk in eerste instantie over jou en het realiseren van jouw (financiële) wensen en doelen voor de (nabije) toekomst. Het verwezenlijken hiervan draagt vervolgens weer bij aan jouw levensgeluk. En zeg nu zelf, wie wil er niet (nog) gelukkiger worden…

De kans is groot dat ook jij wensen en doelen hebt. Mogelijk droom je ervan om rijk te worden en te kunnen stoppen met werken, of om een camping te beginnen in Frankrijk, of om…nou vul zelf maar in. Jammer genoeg blijft het vaak bij dromen en worden deze niet omgezet in (levens)doelen. Jij zit waarschijnlijk – net als velen met jou – vast in een bepaald ritme waarin vooral sprake is van veel dagelijkse routinematige klussen. Denk hierbij aan opstaan, aankleden, eten, reizen, werken, aandacht besteden aan je partner en kinderen, tv-kijken of Netflixen en slapen. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor zoiets belangrijks als nadenken over de eigen levensdoelen.

De stap van dromen naar doelen stellen is klein, maar moet wel genomen worden. Een financieel planner speelt hierbij een belangrijke rol. De taak van een financieel planner is om jouw dromen om te zetten in doelen en de financiële vertaalslag te maken. Uit veel onderzoeken komt naar voren dat het stellen van doelen gelukkiger maakt. Ook is het zo dat diegenen die hun doelen voor zichzelf opschrijven, een grotere kans hebben om deze te bereiken. Onderzoek wijst ook uit dat financiële planning onze – en dus ook jouw – geluksbeleving vergroot. Wauw, dat had je waarschijnlijk niet gezocht achter de term financiële planning.

Wat jij belangrijk vindt telt
Geluk brengt het beste in elk mens naar boven. Financiële planning helpt je om de sleutel tot een gelukkiger leven te vinden. Wat vind je nu werkelijk belangrijk in het leven en wat in de toekomst? Voor iedereen telt de dag 24 uur, een week 7 dagen en een jaar 365 dagen. Toch lijkt de een er wel in te slagen de beschikbare tijd te besteden aan zaken die voor hem van groot belang zijn en de ander niet. Misschien maak jij bijvoorbeeld veel overuren op je werk. Tijd die je wellicht liever besteedt aan je partner, kind of een hobby. Het zoeken naar de juiste balans in het leven is de ultieme uitdaging voor velen, waarschijnlijk ook voor jou. Geld speelt hierbij vanzelfsprekend een rol. Alleen vergeten we vaak dat geld een middel is en geen doel. Een middel om die dingen te kunnen doen die je echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld een dag minder werken in de week, om zodoende meer tijd met je gezin te kunnen doorbrengen. Misschien is ontslag nemen en een eigen bedrijf beginnen je grootste wens, maar heb je het idee dat dit financieel niet haalbaar is. Misschien ben je tevreden in je huidige werkomgeving, maar heb je wensen op andere gebieden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen tussen de twee en vijf doelen hebben. Hoeveel wensen en doelen heb jij?

Praktijkvoorbeelden
Al met al is financiële planning niets meer en niets minder dan het afstemmen van je financiën op jouw persoonlijke wensenlijstje. Hierna een top tien van veelgehoorde wensen en doelen van mensen. Staan een of meerdere van jouw wensen er ook bij?

 1. Huidige levensstijl voortzetten, ook na pensioendatum
 2. Meer tijd voor gezin, familie en vrienden
 3. Minder werken, andere baan, eerder stoppen met werken
 4. Financiële onafhankelijkheid
 5. (Klein)kinderen financieel ondersteunen
 6. Schuldenvrij door het leven gaan
 7. Eigen bedrijf starten
 8. (Vakantie)huis kopen
 9. Geld schenken aan goede doelen
 10. Emigreren

Klantervaringen
Hierna hebben wij een aantal reacties van klanten die ervaring hebben opgedaan met financiële planning verzameld:

 • ‘Mijn leven is verbeterd omdat ik een financieel planner heb ingeschakeld’.
 • ‘Het helpt mij om vanaf nu betere financiële beslissingen te nemen en om financieel vooruit te kijken en aan de slag te gaan met zaken die ik echt belangrijk vind in het leven’.
 • ‘In plaats van mijn tijd te verdoen met het blijven zoeken naar het beste financieel product, ben ik stil gaan staan bij wat echt belangrijk was voor ons’.
 • ‘Het heeft mij geholpen om de baas over mijn eigen financiën te worden, in plaats van andersom.’
 • ‘Door financiële planning kan ik nu makkelijker financiële tegenslagen opvangen.’
 • ‘Het zorgt ervoor dat ik voortaan niet langer financiële producten afsluit die ik eigenlijk niet nodig heb, niet bij mij passen of waar een beter alternatief voor bestaat.’
 • ‘Eindelijk financiële rust. Ik lig niet meer wakker van mijn financiën en ben niet langer bang dat ik in de toekomst onvoldoende geld heb om in mijn levensonderhoud te voorzien. Ook weet ik dat ik goed verzekerd bent tegen de financiële gevolgen van onder andere arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden.’

Maar als financiële planning zoveel voordelen oplevert, waarom maken dan niet meer mensen er gebruik van?

‘Onbekend maakt onbemind’ is hier van toepassing. Het grote publiek weet niet wat het precies inhoudt en wat de voordelen ervan zijn. En ja, een deskundig (integraal) financieel adviesplan kost geld. Maar laten we eerlijk zijn: je diepste doelen realiseren en het vergroten van je geluksbeleving is niet in een bedrag uit te drukken; het is onbetaalbaar! De opbrengsten zijn zeker de kosten waard! Wil je weten wat financiële planning voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met een CFP-professional, je bent dan zeker van een deskundig en integraal financieel advies.