Je bent verliefd, je hebt de liefde van je leven gevonden en je wilt samen bouwen aan een toekomst. Een eerste stap is vaak een gezamenlijke woning. Want je wilt eigenlijk wel een fijne plek voor jullie samen. Dit kan een huurwoning zijn, maar nog liever koop je een woning. Natuurlijk heb je een hypotheek nodig, want wie heeft er nu zo opeens een paar ton contant voorhanden? Dan heb je dus opeens samen een huis én een hypotheek. Een stukje bezitting en een schuld.

In veel gevallen zal je bij het regelen van je hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Als een van jullie beiden dan iets overkomt, kan met de uitkering uit deze verzekering de hypotheek worden afgelost en zit de nabestaande niet met enorme lasten die misschien alleen niet te dragen zijn.

Erft jouw partner wel van jou?
Als een van jullie komt te overlijden, krijgt de ander de woning dan wel? Vaak gaan we hier vanuit, maar dat is niet zo logisch. Als je samenwoont bijvoorbeeld, zullen je ouders als die nog leven van je erven. Of je broers en zussen. Maar niet automatisch je partner. Daar moet je wel wat voor doen. Bijvoorbeeld: een testament opstellen. Wat je ook kunt doen, is trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Daarmee worden heel veel zaken automatisch geregeld en je hebt nog een feestje ook.

En dan krijgen jullie misschien kinderen…
Die kinderen gaan op een gegeven moment naar school. Dit kost geld. Ze gaan op reis, eerst op schoolreis, dan zelf. En misschien gaan ze wel studeren. Dat hoopt zo’n beetje iedere ouder. Fijn voor het kind om zijn kansen zo groot mogelijk te zien worden, maar ook dat kost geld. En als er kinderen komen, ga je dan beiden minder werken? Kan dat überhaupt bij je werkgever? Of ben je zelfstandig en werk je eigenlijk wel 60 uur per week?

Blijven jullie bij elkaar?
Tja, en dan ontstaat er wellicht sleur in het huwelijk. Er dient zich een potentiële partner van buiten aan en het draait uit op een scheiding. Dan moet ‘het samen’ ontbonden worden. Allemaal situaties die mensen kunnen meemaken.

Het draait allemaal om beslissingen
Van individu met enkelvoudige beslissingen tot een huishouden waar meervoudige beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen met een financiële invalshoek, maar ook beslissingen die juridisch van aard zijn, of sociaal. Het is complex, samen met een partner leven. Hoe kun je nou de juiste stappen zetten als je wilt gaan samenwonen of trouwen? Wat betekent dit bijvoorbeeld als je kinderen krijgt, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden? Hoe kun je het voor jezelf zo goed mogelijk inrichten, dat het ‘samen’ geen last wordt maar een lust?

Een gecertificeerd financieel planner is van alle markten thuis. Hij of zij kan je begeleiden op je levenspad, met goede raad en slimme adviezen.

Een tweede relatie is anders dan een eerste, althans op het gebied van financiën. Denk aan allerlei financiële verplichtingen die er kunnen bestaan, zoals alimentatie. Of zaken waarmee je te maken krijgt wanneer een van beide partijen kinderen heeft uit een vorige relatie. Of wanneer er kinderen zijn uit vorige relaties, maar ook uit de nieuwe tweede relatie. Kortom, heel wat stof tot nadenken.

Allereerst de financiële verplichtingen
Wie is gescheiden, kan te maken hebben met het verkrijgen van alimentatie of het betalen van alimentatie. Vaak stopt het verkrijgen van alimentatie als er een nieuwe partner in het spel komt. Wie dus met zijn of haar nieuwe geliefde wil gaan samenwonen, zal eerst, hoe onromantisch ook, een rekensommetje moeten maken wat het effect is van het wegvallen van een deel van het inkomen. Als je samen een huis wilt kopen, bijvoorbeeld. Dat geldt ook de andere kant op: als u de alimentatiebetaler bent en uw ex-partner gaat samenwonen, dan vervalt in de meeste situaties de alimentatiebetaling. Dat kan behoorlijk schelen in de leencapaciteit die u hebt voor een koopwoning. Het aangaan van een nieuwe relatie door u of door uw ex-partner heeft dus vaak een financieel gevolg voor u zelf.

En dan het samengestelde gezin
We horen het vaak: een samengesteld gezin. Dat kan best complex liggen. Stel, beide partners hebben eerder een relatie gehad. Sterker nog, zijn getrouwd geweest. Allebei gescheiden en hebben allebei een kind. Ze zijn nog betrekkelijk jong en samen krijgen ze ook nog een kind. Dan zijn er, om het oneerbiedig te zeggen, drie soorten kinderen. In deze situatie moeten hele goede afspraken worden gemaakt over zakgeld, de studie en verdere ondersteuning. Maar er speelt nog iets: als een van beide partners iets overkomt, waar komt dan de erfenis terecht? Daarvoor moeten we eerst weten hoe dit stel hun tweede huwelijk heeft vormgegeven. Is het koude uitsluiting van vermogen en inkomen of zit er nog een verrekenbeding ergens verstopt? Of is er sprake van de wettelijke gemeenschap van goederen, oud recht of nieuw recht? Wie erft van wie? Waar zit het vermogen? Een testament is dan vaak geen overbodige luxe. Daarin bepaalt iemand wie van hem of haar erft. Zou één van beide partners een stuk rijker zijn dan de andere en zou deze komen te overlijden als eerste, wie krijgt dan het vermogen? De partner met de kinderen als schuldeiser? Met het risico dat vermogen heel ergens anders terecht komt dan de bedoeling is? Een testament kan de wil van de erflater vastleggen.

Nog een belangrijk punt: het opgebouwde pensioen
Hoe zit het eigenlijk met gezamenlijk opgebouwd pensioen bij echtscheiding? En hoe verloopt dit bij het aangaan van een nieuwe relatie? Binnenkort zullen we hier meer over schrijven.

Wie aan een tweede affectieve relatie begint, doet er goed aan zich eens te laten voorlichten over de financiële en juridische valkuilen. Een gecertificeerd financieel planner kan u op weg helpen.