,

De verplichte AOV voor ondernemers: wat is de stand van zaken?

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Daar wordt al jaren over gesproken op het nieuws en in de politiek. Maar hoe zit het nu precies? Alle zelfstandigen (ondernemers, zzp’ers, beroepsbeoefenaars, directeuren, grootaandeelhouders of meewerkende echtgenoten) zijn straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hierna treft u een update aan van wat er nu bekend is.

De verplichte AOV gaat gelden voor álle ondernemers, niet alleen voor zzp’ers
Dat blijkt uit de ‘Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt’ die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 5 juli 2022 naar de Tweede Kamer stuurde. Eerder werd vooral gesproken over de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als doelgroep. Het kabinet breidt de kring nu uit met ondernemers mét personeel, dga’s en vrije beroepsbeoefenaren. De agrarische sector werd tot nu toe in de plannen uitgesloten van de verzekeringsplicht. Of dat zo blijft, is nog niet duidelijk.

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid is nog steeds de basis
De Stichting van de Arbeid kwam in 2020, op verzoek van de minister van SWZ, met een adviesrapport voor een verplichte AOV voor zelfstandigen. Vergeleken met dat voorstel zien we nu 2 wijzigingen:

– De genoemde uitbreiding naar alle ondernemers.
– Een vaste wachttijd (eigenrisicoperiode) in plaats van de keuze uit 3 mogelijkheden.

Hiermee vergroot het kabinet de uitvoerbaarheid van de regeling. We verwachten de wetgeving in 2026. Die zal dus niet eerder ingaan dan 2027. Het advies van de Stichting van de Arbeid inclusief wijzigingen:

  • Een uitkering van maximaal € 1.650,- bruto per maand (huidige minimumloon).
  • De premie is maximaal € 220,- bruto per maand en is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die de ondernemer nog zou kunnen uitvoeren. Met beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • Een vaste, nog te bepalen, wachttijd (eigenrisicoperiode). Denk aan een periode van 1 jaar waarin de ondernemer nog geen uitkering krijgt.
  • Ondernemers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Zorg tot die tijd dat u een financieel vangnet heeft
Bent u ziek of heeft u een ongeval gehad, waardoor u niet meer kan werken? Dan heeft u vaak een andere bron van inkomen nodig. Zeker als ondernemer of zzp’er is het daarom belangrijk om op tijd na te denken over het opvangen van de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Zodat u zich helemaal kunt focussen op uw herstel. De AOV die u nu afsluit, mag u aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan.

Contact met een deskundige
De precieze regels en het moment waarop de verplichte AOV in werking treedt is niet bekend. In de tussentijd kan u wel iets overkomen waardoor u niet kunt werken. Bedenk daarom hoe u uw  financiën regelt wanneer u (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Wilt u weten wat dit voor u persoonlijk betekent, neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner. Die kan samen met u kijken wat de gevolgen zijn voor uw financiële situatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *