,

Het derde steunpakket voor ondernemers

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021. Het voornemen is de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag, gaat pas in april 2021 in. En zo zijn er nog een aantal punten meer, waar  even bij stilgestaan kan worden.

Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld
Sinds 1 oktober jl. is het derde steunpakket van start gegaan om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen zonder dat er een voorlopige beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd en deze uit te stellen tot 1 april 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd
U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruikmaken van de TVL, mits u aan de voorwaarden voldoet. In de komende negen maanden wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat u tijd en ruimte krijgt om het aan te passen. Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing.

Later en langer terugbetalen belastingschuld
Tot 1 oktober 2020 kon u de eerste aanvraag indienen voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis. De terugbetalingstermijn is namelijk verlengd van 24 naar 36 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgt u een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.

Invorderingsrente blijft nog laag maar belastingrente gaat omhoog
Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, moet er invorderingsrente worden betaald. Deze rente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Op Prinsjesdag is besloten dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Als een belastingaanslag niet op tijd of niet (direct) op het juiste bedrag kan worden vastgesteld, kan aan u (of uw vennootschap) belastingrente in rekening worden gebracht. Deze rente was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis. Maar deze verlaging is niet verlengd. Let op: Reeds lopende (oudere) aanslagen worden anders behandeld. Tevens verdienen nieuwe aanslagen die worden opgelegd als voorlopige aanslag of teruggaaf aandacht. Het is raadzaam deze aan het begin van het boekjaar, als u dat wenst, samen met uw accountant door te nemen.

NOW 3.0 net weer even anders
De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling.

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart
Hebt u gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling, zodat u de lonen van uw werknemers kon blijven doorbetalen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis? Die steun hebt u als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van uw feitelijke omzetverlies en loonsom over maart, april en mei 2020. Daarvoor moet u een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. Dat kan sinds 7 oktober.

Erg belangrijk is ook, dat geconstateerd kan worden dat regelingen door elkaar gaan lopen en elkaar lijken te gaan overlappen. Blijf daarom zelf ook goed op de hoogte van de nieuwste  ontwikkelingen en stand van zaken in wet- en regelgeving.