,

Hoe wordt jouw vermogen straks verdeeld?

Uiteindelijk kan jouw vermogen op twee manieren worden overgedragen door middel van vererving of door schenking. Het verschil tussen beide is dat schenken plaatsvindt bij in leven zijn en vererving pas na overlijden.

De belastingregels rond schenken en erven kennen een progressieve tariefstructuur en lopen van minimaal 10 tot maximaal 40%. Het verschil is dat bij overlijden in één keer een bedrag vererft en dat bij schenking sprake kan zijn van jaarlijks kleinere bedragen. Simpel gesteld betekent dit, dat hoe hoger het bedrag dat vererft na jouw overlijden, of het bedrag dat je schenkt bij in leven zijn, hoe hoger de belastingdruk bij de ontvanger.

Hoe werkt dat, vererven?
Heb je geen testament, dan vererft jouw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat jouw erfgenamen, jouw partner en kinderen zijn. De kinderen moeten wachten op hun deel van de erfenis totdat de langstlevende ouder is overleden. Deze zogeheten ‘wettelijke verdeling’ volstaat voor de meeste Nederlanders omdat het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft. Deze vrijstelling is in 2022 voor partners vastgesteld op maximaal € 680.645 en voor (klein)kinderen op € 21.559.

Waarom een testament?
Wil je afwijken van deze wettelijke verdeling en wil je jouw vermogen anders verdelen, dan kun je hiervoor bij de notaris een testament laten opstellen. De belangrijkste redenen voor het opstellen van een testament staan hieronder:

  1. Je bent samenwonend.
  2. Je bent alleenstaand en je wilt niet dat jouw gehele nalatenschap toekomt aan je ouders en/of broers en zussen.
  3. Je wilt je echtgenoot/geregistreerd partner en/of kinderen onterven.
  4. Je wilt dat jouw vermogen niet in één keer naar je kinderen gaat bij jouw overlijden, je wilt een voogd en/of bewindvoerder aanwijzen.
  5. Je wilt geld of goederen nalaten aan een goed doel.

Schenken
Maar waarom zou je wachten tot je er niet meer bent? Een belangrijk voordeel van schenken, is dat jij ziet hoe de ontvanger geniet van het ontvangen geldbedrag. Het is fijn om kinderen, kleinkinderen of mogelijk zelfs achterkleinkinderen alvast een bedrag te schenken waarmee ze een bijzondere aankoop kunnen doen. Kleine bedragen kunnen in een lange periode tot een mooi bedrag aangroeien.

Belastingtechnisch is schenken bij leven ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijsteling. Fiscaal kan het soms handiger zijn een hoger bedrag te schenken. Dit hogere bedrag is namelijk vaak lager belast dan bij overlijden. Een financieel planner kan je hier altijd bij helpen, mocht je zelf niet helemaal weten hoe de regels in elkaar steken.

Liever schenken aan goede doelen? Dat kan zeker!
Vooral mensen die geen directe nabestaanden hebben, kunnen schenken/nalaten aan goede doelen overwegen in plaats van ‘gewoon’ hun geld laten vererven aan neven en nichten. Om het schenken aan goede doelen te stimuleren biedt de overheid een aantal fiscale voordelen. Een schenking is in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan moet het wel gaan om schenkingen aan zogeheten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit zijn door de belastingdienst erkende goede doelen.

Heb je behoefte aan een schenkingsplan of wil je meer weten over erven neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner. Hij of zij kan jouw vragen beantwoorden en helpt je graag verder met al jouw financiële vraagstukken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *