Stap 3

Monitoring

Uw financieel adviseur neemt periodiek preventief uw behandelplan door op (de onvermijdelijke) fiscale, juridische en persoonlijke veranderingen. Hij overlegt met u als er aanpassingen gewenst of nodig zijn en behoedt u voor vervelende financiële verrassingen.

Hij kent uw wensen en doelen en voorkomt dat emoties of de waan van de dag de overhand krijgen. Bij belangrijke financiële beslissingen kunt u hem altijd raadplegen. Dat scheelt – vaak achteraf – een hoop zorgen.

  • Welke gevolgen heeft een verhuizing naar een duurdere woning
    voor mijn besteedbare inkomen?
  • Hoe kan ik de erfenis die ik heb gekregen het beste besteden?
  • Hoe blijft mijn vermogen in stand en kan ik mijn dromen verwezenlijken?
  • Mijn hypotheekrente moet verlengd worden.
    Wat is beter in mijn situatie: extra aflossen of een nieuwe rente kiezen?

Stap 1

Kennismaking en diagnose

Eerst leren wij elkaar kennen. Klikt het tussen ons? Samen met uw financieel adviseur bespreekt u uw vragen, wensen, doelen en leefstijl.

En hoe dit zich verhoudt tot uw financiële situatie.

Stap 2

Behandelplan en uitvoering advies

Uw financiële behandelplan geeft inzicht in uw financiën. Het toont de ontwikkeling van uw netto besteedbare inkomen, rekening houdend met al uw wensen en doelen. Zo weet u wat u maandelijks kunt uitgeven. Bij het implementeren van het advies helpt deze financieel adviseur u graag aan de juiste specialisten.

Stap 3

Monitoring

Uw financieel adviseur houdt de vinger aan de financiële pols. Hij brengt u op de hoogte als er belangrijke zaken veranderen. En geeft desgevraagd advies.

Deze fase levert u de meeste waarde.