,

Welke risico’s loop ik als werknemer in de coronacrisis?

Als werknemer heb je bepaalde rechten, maar je kunt je een aantal zaken afvragen. Heb ik nog wel recht op vakantiegeld? Heb ik recht op een eventuele dertiende maand? Hoe zit het met mijn vakantiedagen? Kan mijn salaris verlaagd worden? Wat betekent een vast contract nog? En, wat betekent het voor mij als mijn baas failliet gaat?

Dat zijn nogal wat vragen. De werknemer is behoorlijk beschermd in Nederland. Dat betekent dat je als werkgever niet zomaar kunt gaan knabbelen aan verworven rechten die vastliggen in het arbeidscontract of die in de cao die zijn afgesproken, ook al is het coronatijd.

Hoe zit het met vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering?
Het vakantiegeld en de eventuele eindejaarsuitkering moeten dus gewoon worden uitbetaald door de werkgever. Als de werkgever financiële steun heeft gekregen van de overheid in het kader van corona is dat zelfs een voorwaarde. Ook het verplicht opnemen van vakantiedagen is uit den boze. Daarvoor gelden de normale regels die het bedrijf hanteert. Dus, als werknemer blijf je die rechten gewoon behouden.

En het salaris?
Een andere belangrijke vraag is of het salaris verlaagd kan worden. Dat kan niet eenzijdig door de werkgever worden beslist. Aanpassing van het salaris kan alleen in overleg met en na goedkeuring door bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Of als de werkgever rechtstreeks een offer vraagt aan jou als werknemer en jij daarmee akkoord gaat.

Hoe werkt het bij faillissement van je wergever?
Het niet akkoord gaan met een verlaging van salaris kan als gevolg hebben dat het bedrijf waar je werkt failliet gaat en dan ben je verder van huis. Maar, als dat toch gebeurt, je werkgever gaat failliet, zit je dan zonder inkomen? In principe niet. Het UWV neemt dan de salarisbetaling over, vanaf het moment dat het dienstverband is opgezegd tot maximaal zes weken daarna. Daarna volgt de werkloosheidsuitkering en die is, afhankelijk van de situatie, voor de één korter dan voor de ander.

Wat betekent een vast contract nog?
Een vast contract geeft nog altijd een betere bescherming dan een tijdelijk contract. Daarin is geen verandering gekomen.

In grote lijnen kunnen we stellen, dat werknemers behoorlijk goed beschermd worden in zijn algemeenheid en tijdens de coronacrisis, maar dat het verlies van de baan door de onzekere economische situatie wel tot de mogelijkheden behoort. Laat je als werknemer voorlichten hoe je financiële situatie eruitziet als je nu werkloos zou worden. Hoe lang je dan nog een uitkering krijgt ingevolge de WW en wanneer je mogelijk in de bijstand belandt. En natuurlijk wat dit voor jou betekent. Die voorlichting kan een gecertificeerd financieel planner je geven. En hij kan ook voor je uitrekenen wat dit financieel allemaal betekent.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *